Genealogy Family Teune (Th÷ne) generation I-IV

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
(Number)            = Archivenumber, Archivnummer, Archiefnummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email

click to go to other generation:
I-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

I. HANS THÍNEN (TEUNEN) (DÍNEN) [48], geb. Reutigen 1661, Zg, boer, landlieden, overl. en begr. Kampen 20-10-1717, zn. van Abraham Thonen [481] en Elsbeth .. [483], tr. [25] Frutigen 5-6-1684 CATHRINA RYCHEN [461], geb. Frutigen 22-11-1663, ged.(Dg) Frutigen, overl. Kampen na 1748, dr. van Peter Petersen Rychen [458] en Catrina Willen [459].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. CATHARINA TEUNE(N) [261], geb. Frutigen 1685, ged. Frutigen 12-7-1685, overl. Kampen 8-1761, begr. Kampen 12-8-1761  Buitenkerk (?), tr. [78] ca. 1700 JACOB RYCHNER, RICHNER, RINGENAER, RIGGENAER [270], geb. Ruppertswijl, overl. Kampen 4-1746, begr. Kampen 20-4-1746 Buitenkerk (23).
Meer info over de familie
2. ELSBETH TEUNE(N) [262], geb. Frutigen 1687, ged. Frutigen 15-12-1687, tr. [581] Utrecht 1731 CORNELIS  VAN ZITTEN [1513], tamboer.
Deze huwelijksdatum is gevonden in Gens Nostra 1959 blz. 71 onder Soldaten en Soldatenhuwelijken te Utrecht (Ger.).
Nagekeken dient te worden of het hier inderdaad om de dochter van Hans Th÷ne gaat.
3. ANNA TEUNE(N) [263], geb. Frutigen 1689, ged. Frutigen 14-7-1689, overl. voor 28-1-1694.
4. PETER TEUNE [46], geb. Frutigen 1691, ged. (Zg) Frutigen 6-12-1691, volgt IIa.
5. ANNA TEUNE(N) [264], geb. Frutigen 1694, ged. Frutigen 28-1-1694.
6. CHRISTINA TEUNE [265], geb. Frutigen 1695, ged. Frutigen 17-11-1695, volgt IIb.
7. ABRAHAM TEUNE(N) [266], geb. Frutigen 1697, ged. Frutigen 5-12-1697, volgt IIc.
    Hij zou ook Willem Abraham hebben geheten, maar het is niet duidelijk waarom.
8. HANS TEUNE(N) [267], geb. Frutigen 1700, ged. Frutigen 4-2-1700.
9. BARBARA TEUNE(N) [268], geb. Frutigen 1704, ged. Frutigen 13-4-1704.
10. MADLENA TEUNE(N) [269], geb. Frutigen 1705, ged. Frutigen 8-11-1705.

HANS THÍNEN (TEUNEN) (DÍNEN) [48] x CATHRINA RYCHEN [461]
Reutigen -> Frutigen (Switzerland) -> Kampen (Netherlands)

IIa. PETER TEUNE [46], geb. Frutigen 1691, ged.(Zg) Frutigen 6-12-1691, overl. Kampen 1-1744, begr. Kampen 7-1-1744 (18), tr. [24] ca. 1723 ELISABETH(ELSEPEET)(ELSJEN) GASSER (GASTER, KASSER) [47], geb. Kanton Bern ca. 1703, overl. Kampen 12-1788, begr. Kampen 27-12-1788 (118), dr. van Hans Gasser [50], landman, en Barbara (Barber) Kuntschi(Kuntsi) (Gunzij) [51].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. PETER PETERSZN TEUNE [25], geb. Kamperveen ca. 1723, volgt IIIa.
2. ABRAHAM PETERSEN TEUNE [226], geb. Camperveen ca. 1732, volgt IIIb.
3. JACOB TEUNE [227], geb. Kampen tussen 1732 en 1744, volgt IIIc.
4. BARBARA TEUNE [228], geb. Kampen ca. 1734, overl. Kampen 12-1803, begr. Kampen 24-12-1803 Buitenkerk (148), ondertr. [71] Kampen 27-11-1766, tr. [71] Kampen (46) DANI╦L MARTENS RICHEN, RYGEN [238], geb. Kampen 1720, overl./begr. Kampen 27-10/1-11-1796, zn. van Martin Martens Rijchen [295], landman, en Barber Immer, Jimmer [302].
Meer info over de familie
5. JAN TEUNE [27], geb. 1735, volgt IIId.
6. YSAACQ PETERSEN TEUNE [229], geb. Zuiderwaard tussen 1732 en 1744, volgt IIIe.
7. TRIJNTJEN TEUNE [230], geb. tussen 1732 en 1744, overl. tussen 1784 en 11-7-1803, tr. [765] voor 1784 PETER  (PIETER) HUPSCHER [511], overl. na 1784, zn. van Hans Hupscher [61] en Magdalena Nasie, Nazij, Nes, Nasen [62].
Meer info over de familie
8. FEMMEGJEN (FENNIGIEN) PETERS TEUNE [231], geb. Kamperveen tussen 1711 en 1732, volgt IIIf.
9. DANI╦L PETERSEN (PIETERS) TEUNE (THEUNE) [232], geb. Haatland tussen  1732 en 1744, volgt IIIg.
IIb. CHRISTINA TEUNE [265], geb. Frutigen 1695, ged. Frutigen 17-11-1695, overl. na 1777, tr.(1) [79] 1731 CHRISTIAAN HANSENS SCHLABACH, ALBAG [271], geb. ca. 1714, Gr, overl. na 1744.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. FENNEKEN ALBAG [982], geb. Kamperveen ca. 1731.
2. CHRISTIAAN ALBAG [983], geb. Kamperveen ca. 1733.
Christina Teune, tr.(2) [219] voor 1777 LODEWIJK MEIJER VAN NOFLEN [582], geb. voor 1757, overl. na 1777, zn. van Hans Meijer [824], snijder, kleermaker, en Dorothea Fruttiger [825].
Meer info over de familie
IIc. ABRAHAM TEUNE(N) [266], geb. Frutigen 1697, ged. Frutigen 5-12-1697, overl. Kampen 12-1747, begr. Kampen 5-12-1747 (26), ondertr. [80] Kampen 17-3-1731, tr. [80] Kampen (33) BARBARA GASSER [272], geb. Frutigen ca. 1702, overl. Kampen 12-1747, begr. Kampen 12-12-1747 (26), dr. van Hans Gasser [50], landman, en Barbara (Barber) Kuntschi (Kuntsi) (Gunzij) [51].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM TEUNE, THEUNEN [484], geb. Kampen 1-3-1735, volgt IIIh.
2. ... TEUNE [823], overl. Kampen 1747, begr. Kampen 1747.

PETER TEUNE [46] x ELISABETH(ELSEPEET)(ELSJEN) GASSER (GASTER, KASSER) [47]
Frutigen (Switzerland) -> Kampen (Netherlands)

IIIa. PETER PETERSZN TEUNE [25], geb. Kamperveen ca. 1723, overl. Kampen 11-1795, begr. Kampen 24-11-1795 (134), ondertr. [12] Kampen 30-12-1757, tr. [12] Kampen ELSIEN ABRAHAMS BOER [26], geb. Sappemeer 3-1734, overl. Kampen na 1803, begr. Kampen, dr. van Abraham Hanses Boer, Baur [54] en Trijntje, Trinette Stńhly, Stel, Stelje [55].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. TRIJNTJE (TRIENE) PETERSEN TEUNE, THEUNE [174], geb. Kampen ca. 1757, volgt IVa.
2. ELSJE PETERS TEUNE [168], geb. Kampen 1760, overl. Kampen 12-5-1819 (81), ondertr./tr. [48] Kampen  15-4/12-5-1796 (60) (9)  WILLEM BERENDS VAN DIJK [169], geb. Hattem ca. 1771, ged.(ng) Hattem, overl. na 1825, zn.van Berend van Dijk [1966].
Meer info over de familie
3. BARBARA (BARBER) TEUNE [170], geb. Kampen ca. 1761, overl. Muntendam 31-10.1828, tr.(1) [49] voor 1805 VOLKER  (FOLKERT) MARTENS WEVER [171], overl. tussen 1805 en 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Teitje Folkerts Wever [3396], overl. Muntendam 28-06-1840.
Barbara (Barber) Teune tr.(2) [462] Heeg 12-5-1806 HANS JANS LEENDERTS  [1227].
zie testament: 11 juli 1803
4. ANNIGJEN PETERS TEUNE [172], geb./ged.(nh) Kampen 10-3-1766/22-6-1799 (133), overl. na 1805, ondertr./tr.  [50] Kampen 13/29-3-1795 (54v) ANDRIES JANSZOON BOS [173], geb. 1761, overl. na 1801.
Meer info over de familie
5. PETER PETERSZN TEUNE [21], geb. Kampen 2-11-1771, ged.(Dg) Kampen 1804, volgt IVb.
6. ABRAHAM TEUNE, TUENE [178], geb./ged.(Dg) Kampen 5-4-1775/3-4-1808, volgt IVc.
IIIb. ABRAHAM PETERSEN TEUNE [226], geb. Camperveen ca. 1732, veehouder, overl. Kampen 10-1793, begr. Kampen 22-10-1793 (129), ondertr. [67] Kampen 7-4-1759, tr. [67] Kampen (43) ANNIGJEN BUTSCHI, PUTSI [234], geb. Kanton Bern, overl. Kampen 2-1760, begr. Kampen 11-2-1760 (55).
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ANNIGJEN TEUNE [235], geb./ged.(Nh) Kampen 1-2-1760/3-7-1785, volgt IVd.
IIIc. JACOB TEUNE [227], geb. Kampen tussen 1732 en 1744, overl. Kampen 6-1784, begr. Kampen 15-6-1784 (108), tr. [535].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. PIETER JACOBS TEUNE (TUENE) [926], geb. voor 1745, overl. Kampen 10-1776, begr. Kampen   17-10-1776 (89), tr. [842].
Meer info over de familie
2. ..... TEUNE [1378], overl. Kampen 5-1782, begr. Kampen 15-5-1782 (103).
IIId. JAN TEUNE [27], geb. 1735, Dg, landman, overl. Kamperveen 20-7-1814, begr. 20-7-1814, tr. [13] ca. 1763 ANNIGJEN HANSEN HUPSCHER, HUPSER [28], geb. Lembach tussen 1740 en 1745, overl. Kamperveen 7-9-1813, begr. 9-1813, dr. van Hans Hupscher [61] en Magdalena Nasie, Nazij, Nes, Nasen [62].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. MAGDALENA (LEENTJEN) JANS TEUNE [205], geb. Kamperveen 4-11-1773, ged.(Dg) Kampen 1804, volgt  IVe.
2. ELSJEN JANSEN TEUNE [22], geb. Kamperveen 13-10-1776, ged.(Dg) Kampen 1804, volgt IVf.
3. CATHARINA (TRIJNTJE) JANSEN TEUNE [206], geb. Kamperveen 1778, ged.(Dg) 1808, overl. Kampen  13-5-1838 (107), tr. [60] 26-2-1802 AREND JAN VAN DEN BRINK [213], Dg, overl. voor 1838, zn. van Lammert van  den Brink [214] en .... [187].
Zij woont op het moment van overlijden op de Vloeddijk wijk 1 nr. 212.
4. ANNIGJEN (ANNECHIEN) JANS TEUNE [208], geb. Kamperveen 9-3-1780, ged.(Dg) Kampen 1806, volgt  IVg.
5. BARBERA JANS TEUNE [207], geb. Kamperveen 24-11-1783, ged.(Dg) Kampen 1804, volgt IVh.
6. FEMMIGJEN JANSEN TEUNE [209], geb. Kamperveen 30-9-1785, ged.(Dg) Kampen 1810, volgt IVi.
IIIe. YSAACQ PETERSEN TEUNE [229], geb. Zuiderwaard tussen 1732 en 1744, overl. Kampen 5-1772, begr. Kampen 20-5-1772; deze datum is niet zeker, maar er wordt een zoon van Pieter Heijdels Tuene begraven op deze datum. Ik kon van Ysaacq geen andere datum vinden tot nu toe; ondertr. [72] Kampen 8-3-1771, tr. [72] Kampen CATHARINA (TRIJNTJE) HANSEN HUPSCHER [244], geb. Lembach ca. 1750, overl. na 1788, dr. van Hans Hupscher [61] en Magdalena Nasie, Nazij, Nes,  Nasen [62].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. PETER TEUNE [245], geb. Kampen ca. 1771, overl. na 1788.
2. HANS TEUNE [246], geb. Kampen ca. 1772, overl. na 1788.
IIIf. FEMMEGJEN(FENNIGIEN) PETERS TEUNE [231], geb. Kamperveen tussen 1711 en 1732, overl. Kampen 27-2-1807, ondertr. [73] Kampen 11-2-1771, tr. [73] Kampen (67) PETER HANSEN MEURER, MURER [247], geb. Sappemeer 31-5-1745, ged.(Dg) Kampen 4-1766, veehouder, overl.Kampen 26-2-1828 (47) of 26-2-1826, zn. van Hans Mure [1860] en Stijntje St÷ckchie [1861].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ELSJE MEURER, MURE [564], geb. Kampereiland 21-5-1774, ged.(Dg) Kampen 1804, volgt IVj.
2. STIENTJEN PETERS MEURER, MURE [567], geb. Camperveen ca. 1775, volgt IVk.
3. JACOB MEURER, MURE, MUERER [223], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 1-10-1776/11-4-1824, volgt  IVl.
IIIg. DANI╦L PETERSEN (PIETERS) TEUNE (THEUNE) [232], geb. Haatland tussen 1732 en 1744, boer, overl. Kampen 10-1795, begr. Kampen 29-10-1795 (134), ondertr. [101] Kampen 27-8-1773, tr. [101] Kampen (48) MAGDALENA DANI╦LS, MATTIEN, RYGEN, RIEGEN, RIEKENS [241];  zij zou ook Martha Helena Riekens heten (zie Gens Nostra nr. 7/8, blz. 367); geb. Kampen ca. 1753, landbouwster, naaister, overl. Kampen 6-2-1826 (173), dr. van DaniŰl Martens Richen [238] en Annigje Christiaans Stutsman, Stotsman [239].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. PETER DANI╦LS TEUNE [249], geb. ca. 1773, overl. Kampen 9-1774, begr. Kampen 10-9-1774 (85).
2. PIETER DANI╦LS TEUNE, THEUNE [1165], geb. Kampen 13-4-1777, volgt IVm.
3. DANI╦L TEUNE [250], geb. Kampen 1779, volgt IVn.
4. JACOB DANIEL TEUNE [251], geb. Kampen ca. 1779, overl. na 1822.
Notarieel archief: 13-1-1817 (1-568a 672/673 G.J. van Wijhe): M.D. Riegen, landbouwster, maakt een testament op met een legaat aan haar zoon Jacob Daniel Teune en aan haar man G. Bos.
Hij is medeondertekenaar van de samenvoegingsakte van de Zwitserse Doopsgezinden met de algemene Doopsgezinde Gemeente te Kampen.
5. ..... TEUNE [1402], overl. Kampen 8-1791, begr. Kampen 16-8-1791 (125).
6. ..... TEUNE [1403], overl. Kampen 4-1792, begr. Kampen 24-4-1792 (126).
7. ..... TEUNE [1404], overl. Kampen 12-1792, begr. Kampen 15-12-1792 (127).
8. kind van Daniel Teune [1589], begr. Kampen 13-3-1781 (100).

ABRAHAM TEUNE(N) [266] x BARBARA GASSER [272]
Frutigen (Switzerland)-> Kampen (Netherlands)

IIIh. ABRAHAM TEUNE, THEUNEN [484], geb. Kampen 1-3-1735, grutter, overl./begr. Haarlem 10/14-2-1803, tr. [172] Haarlem 26-10-1760 (155, fol. 149vo) JOHANNA VAN REES [485], geb. Haarlem 2-10-1725, dr. van Wijnand Jans van Rees [1595], weever, en Aaltje Doijer [1596].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ALIDA TEUNE [3208], geb. Haarlem 12-1-1762, overl. Haarlem 10-12-1765.
2. ABRAHAM TEUNE [3209], geb. Haarlem 19-2-1763, overl. Haarlem 3-12-1765.
3. MAGDALENA TEUNE [1014], geb. Haarlem 24-5-1764, overl. Zwolle 11-12-1836 (369), ondertr./tr. [217] Zwolle/Haarlem 4/22-10-1805; Ondertr. boek RBSO nr. 802/41-42 en 805/39-40 te Zwolle of 20-10-1805; ASSUERUS ANTHONIESZOON DOIJER [580], geb. Zwolle 13-12-1758, dg, litt. doct., Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zwolle; Bij het trouwen van zijn nichtje Magdalena van Rees wordt hij Ministre du Secte Mennonite genoemd; overl. Zwolle 21-3-1838, zn. van Anthonie Hendrikszoon Dojer [560], koopman in linnen en bont, en Tanneken Schimmelpenninck [561].
Meer info over de familie
4. JAN TEUNE [3210], geb. Haarlem 10-10-1765, overl. Haarlem 28-12-1765.
5. ALIDA TEUNE [1021], geb. Haarlem 30-12-1766, volgt IVo.
6. BARTHA TEUNE [2014], geb. Haarlem 30-10-1768, overl. Zwolle 25-2-1855 (111), tr. [763] ISAAK ANTHONIE DE JONGH [2015], overl. Zwolle 4-5-1829. Zij woont op het moment van overlijden te Zwolle op den Dijk.

PETER PETERSZN TEUNE [25] x ELSIEN ABRAHAMS BOER [26]
Kampen (Netherlands)

IVa. TRIJNTJE (TRIENE) PETERSEN TEUNE, THEUNE [174], geb. Kampen ca. 1757 Haatland, overl. Kampen 6-1785, begr. Kampen 29-6-1785 (110), ondertr./tr. [51] Kampen 27-6/23-7-1777 (2v) WILLEM JANSEN LEENE [175], geb. Oosterwolde 17-8-1755 of 15-7-1755, turfdrager, landman, begr. Kampen 15-7-1803, zn. van Jan Jansz Leene [325] en Lubbertje Willems [2448].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ELSJE WILLEMS LEENE [176], geb./ged.(Dg) Kampen 27-9-1777/29-3-1799, volgt Va.
2. JAN WILLEMS LEENE [177], geb. Kampen 30-6-1782, overl. Kampen 13-8-1783, tr. [104] 4-8-1809 JANNIGJEN JANS BRINK [326], geb. voor 1789.
IVb. PETER PETERSZN TEUNE [21], geb. Kampen 2-11-1771, ged.(Dg) Kampen 1804 (Haatland), landman, overl./begr. Kampen 9/11-8-1832 (237) (242), ondertr. [10] Kamperveen 10-3-1796 (6) ELSJEN JANSEN TEUNE [22], geb. Kamperveen 13-10-1776, ged.(Dg) Kampen 1804 (Volkstelling 1840), veehoudster, landbouwster, overl./begr. Kampen 13/17-11-1840 (208) (211), dr. van Jan Teune [27], landman, en Annigjen Hansen Hupscher, Hupser [28].
Hij werd gedoopt door Jan Hoosen.
Zij werd gedoopt op palmzondag.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ANNEGJE (ANNECHIEN) TEUNE [155], geb./ged.(Dg) Kampen 1-3-1797/11-4-1824, overl./begr. Kampen 11/14-4-1829 (95) (101).
Zij werd in 1829 te Kampen begraven in graf 9.
2. ELSJE TEUNE [156], geb./ged.(Dg) Kampen 15-5-1798/11-4-1824, overl./begr. Kampen 7/9-1-1830 (4) (8).
3. JENTJEN (JENTIEN) TEUNE [157], geb./ged.(Dg) Kampen 15-2-1800/27-3-1825, volgt Vb.
4. PETER TEUNE [158], geb. Kampen 1801, overl. Kampen 16-1-1814 (3).
5. BARBERA (BERBER) TEUNE [159], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 2-1-1803/27-3-1825, volgt Vc.
6. .... TEUNE [1426], geb. Kampen ca. 1804, overl. Kampen 7-1804, begr. Kampen 3-7-1804 (149).
7. JAN PETER TEUNE [161], geb. Kampen 17-3-1806 (74), overl. Kampen 4-7-1827 (118).
8. ....  TEUNE [1427], geb. Kampen ca. 1807, overl. Kampen 11-1807, begr. Kampen 10-11-1807 (155).
9. FEMMECHIEN TEUNE [162], geb./ged.(Dg) Kampen 26-6-1809/4-4-1830, volgt Vd.
10. CATHARINA (TRIJNTJE) TEUNE [164], geb. Kampen 1810, overl. Kampen 15-2-1814 (22).
11. HELENA (LEENTJE, NEELTJE) TEUNE [165], geb./ged.(Dg) Kampen 7-8-1812/23-3-1834, volgt Ve.
12. PETER PETERSZOON TEUNE [17], geb./ged.(Dg) Kampen 1-5-1814/23-3-1834, volgt Vf.
13. TRIJNTJEN TEUNE [167], geb. Kampen 26-6-1816, overl. Kampen 27-8-1816 (148).
IVc. ABRAHAM TEUNE, TUENE [178], geb./ged.(Dg) Kampen 5-4-1775/3-4-1808, koopman, winkelier, grutter, overl./begr. Kampen 8/12-1-1858 (19) (21), ondertr. [52] Kampen, tr. [52] Kampen 25-9-1801 ANNEGIEN MICHIELS (ANNIGJE MACHIELS9 SCHABELS [179], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 28-3-1782/3-4-1808 (zie Zuidbroek), Borgercompagnie, overl./begr. Kampen 9/13-3-1866 (80) (77); dr. van Michiel Christiaan Schabels [180] en Niesjen Janszn [181].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. NIESJE TEUNE [182], geb. 28-9-1804, ged.(Dg) Kampen 27-3-1825, overl. Kampen 19-5-1826 (88).
Zij woont op het moment van overlijden Oudestraat nr. 72 wijk 3.
Zij is altijd ongehuwd gebleven.
2. PETER ABRAHAMSZOON TEUNE [183], geb./ged.(Dg) Kampen 26-6-1807/27-3-1825, volgt Vg.
3. ELSJEN TEUNE [184], geb./ged.(Dg) Kampen 9-9-1810/27-3-1831, volgt Vh.
4. MICHIEL ABRAHAMS TEUNE [185], geb./ged.(Dg) Kampen 15-7-1813/15-4-1832, volgt Vi.
5. JAN ABRAHAM TEUNE [186], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 28-7-1816/19-3-1837, volgt Vj.
6. DANI╦L ABRAHAMSZOON TEUNE [188], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 5-2-1819/8-4-1838, grutter, winkelier, overl./begr. Kampen 5/9-6-1859 (211).
Woont wijk III 171.
Hij woont op het moment van overlijden in de Hofstraat wijk 3 nr. 137.
Hij is altijd ongehuwd gebleven. Hij is in 1859 begraven te Kampen in graf 314, waar als laatste in 1934 Aaltje Vredeveld is begraven.
7. JANTJE (JANSJE) TEUNE [189], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 17-2-1822/4-4-1841, volgt Vk.

ABRAHAM PETERSEN TEUNE [226] x ANNIGJEN BUTSCHI, PUTSI [234]
Kampen (Netherlands)

IVd. ANNIGJEN TEUNE [235], geb./ged.(Nh) Kampen 1-2-1760/3-7-1785 (132) of 4-2-1760;  huishoudster, overl. Kampen 4-12-1837 (271), ondertr.(1) [68] Kampen 14-2-1783 JAN GERRITSZN BOS [236], geb. ca. 1755, overl. tussen 1803 en 1812, zn. van Gerrit Bosch [328].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. GERRIT BOS [1811], geb. Kampen ca. 1783.

Annigjen Teune, ondertr./tr.(2) [69] Kampen 20-12-1812/15-1-1813 (3) JAN DISSELHOF [237], geb. Kampen 2-4-1762, wagenmaker, overl. Kampen voor 1830, zn. van Jan Disselhof [1111], scheepstimmerman, en Klaasje van Ee [1112].
Meer info over de familie

JAN TEUNE [27] x ANNIGJEN HANSEN HUPSCHER, HUPSER [28]
Kampen (Netherlands)

IVe. MAGDALENA (LEENTJEN) JANS TEUNE [205], geb. Kamperveen 4-11-1773, ged.(Dg) Kampen 1804, overl. Kampen 1-10-1845, tr. [59] Kamperveen 21-4-1794 JAN ANDRIES VAN DEN HEUVEL [225], geb. ca. 1769, ng, overl. voor 1805, zn. van Andries Jans van den Heuvel [210] en Egbertjen Aards [211]. Zij wordt op palmzondag gedoopt door Jan Hoosen.
Uit dit huwelijk:
1. ANNECHIEN VAN DEN HEUVEL [212], geb./ged.(Dg) Kampen 1-5-1808/30-3-1828 of Doornspijk of 1-5-1810, overl. Doornspijk 17-5-1871, tr. [733] Doornspijk 2-8-1845 (9) EGBERT VAN DE STREEK [1859], geb. Oosterwolde 29-1-1814, herbergier, overl. Doornspijk 8-5-1871.
Zij woonden op 't Noordeinde. Bron van de gegevens: oud Veluws geslacht van de Streek, Broeklanden.
IVf. ELSJEN JANSEN TEUNE [22], geb. Kamperveen 13-10-1776, ged.(Dg) Kampen 1804 (Volkstelling 1840), veehoudster, landbouwster, overl./begr. Kampen 13/17-11-1840 (208) (211), ondertr. [10] Kamperveen 10-3-1796 (6) PETER PETERSZN TEUNE [21], geb. Kampen 2-11-1771, ged.(Dg) Kampen 1804 (Haatland), landman, overl./begr. Kampen 9/11-8-1832 (237) (242), zn. van Peter Peterszn Teune [25] en Elsien Abrahams Boer [26]. zie IVb.
Meer info over de familie
IVg. ANNIGJEN (ANNECHIEN) JANS TEUNE [208], geb. Kamperveen 9-3-1780, ged.(Dg) Kampen 1806, zonder beroep, overl. Kampen 19-7-1845 (142), tr. [62] Kampen 28-12-1807 STEVEN ELBERTS BLEIJENBERG [221], geb. Kamperveen ca. 1782, Dg, arbeider, overl. na 1845.
Zij woont op het moment van overlijden in de Groenestraat wijk 4 nr. 55.
Zij werd op palmzondag gedoopt.
Uit dit huwelijk:
1. JAN BLEIJENBERG [222], geb. Kampen 4-4-1808, volgt Vl.
IVh. BARBERA JANS TEUNE [207], geb. Kamperveen 24-11-1783, ged.(Dg) Kampen 1804 (Volkstelling 1840), overl. Kamperveen 18-8-1849 of 1852 (271), tr.(1) [414] voor 1805 .
Barbera Jans Teune, tr.(2) [61] Kamperveen 7-10-1805 HENDRIK WEIMENS, WICHER VEENHUIZEN, AESCHBACHER [215], geb. Laupertswil ca. 1785, Dg, overl. voor 1840.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. ANNECHIEN VEENHUIZEN, AESCHBACHER [216], geb./ged.(Dg) Kampen 6-2-1806/30-3-1828, tr. [734] .... VAN STELTEN [88].
2. PETRUS, PETER VEENHUIZEN, AESCHBACHER [217], geb./ged.(Dg) Kamperveen/Kampen 22-5-1807/30-3-1828, knegt, overl. Kampen 4-1-1891.
3. WICHER VEENHUIZEN, AESCHBACHER [218], geb./ged.(Dg) Kampen 21-2-1809/4-4-1830, overl. Kampen 14-11-1835.
4. GRIETJE VEENHUIZEN, AESCHBACHER [219], geb./ged.(Dg) Kampen 29-6-1811/4-4-1830, tr. [735] JAN? BOSMAN [698].
5. JACOB VEENHUIZEN, AESCHBACHER [220], geb./ged.(Dg) Kampen 28-1-1815/12-4-1835, overl. Kampen 20-1-1900.
IVi. FEMMIGJEN JANSEN TEUNE [209], geb. Kamperveen 30-9-1785, ged.(Dg) Kampen 1810, veehoudster, overl. Kampen 25-1-1862 (30), ondertr./tr. [63] Kampereiland/Kampen 16-6/22-9-1808 (82) JACOB MEURER, MURE, MUERER [223], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 1-10-1776/11-4-1824, veehouder, bouwlieden, landbouwer, overl. Kampen 19-5-1849 (121), zn. van Peter Hansen Meurer, Murer [247], veehouder, en Femmegjen(Fennigien) Peters Teune [231].
Zij werd gedoopt op palmzondag.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. PETER MURE, MEURER [224], geb./ged.(Dg) Kampen 15-8-1810/23-3-1834, arbeider, overl. Kampen 22-2-1853 (46).
Hij woont op het moment van overlijden te Brunnepe letter C no. 37.
2. JAN MEURER, MURE [702], geb./ged.(Dg) Kampen 6-2-1812/23-3-1834, volgt Vm.
3. JACOB MEURE [687], geb. Kampen 5-7-1813 (107), overl. Kampen 14-1-1817 (10).
Hij woont op het moment van overlijden ten huize van den vader staande op het Eiland no. 43.
Hij wordt geboren op het Eiland no. 50 en heeft een tweelingzus Annegien.
4. ANNEGIEN MEURE [1138], geb. Kampen 5-7-1813 (107), overl. Kampen 24-7-1813 (112).
Zij heeft een tweelingbroer Jacob.
5. ANNIGIEN MEURER [1004], geb. Kampen 7-9-1815 (135), overl. Kampen voor 5-1818.
Zij wordt geboren op het eiland nummer 50 en overlijdt daar eveneens.
6. DANIEL MEURER [686], geb. Kampen 5-10-1816 (195), overl. Kampen 21-10-1816 (182).
Hij woont op het moment van overlijden ten huize van den vader staande op de Kattenweerd no. 44.
7. ANNIGJEN (ANNA)(ANNETJEN) MEURER, MURE [338], geb./ged.(Dg) Kampen 6-5-1818/8-4-1838 (77), overl. Kampen 3-8-1883 (303).
Zij woont op het moment van overlijden aan de Keizerstraat wijk 4 nummer 691.
Zij is altijd ongehuwd geweest.
8. JACOB MEURER [336], geb./ged.(Dg) Kampen 30-5-1819/8-4-1838 (104), overl. Kampen 11-1897.
Hij is geboren op den Kattenweerd.
Hij wordt sinds 20-7-1889 verpleegd aan de Vloeddijk 1, 780, 43 of 88.
9. DANIEL MEURE [688], geb. Kampen 31-3-1821 of 8-5-1821, overl. Kampen 8-2-1823 (32).
Hij woont op het moment van overlijden in het huis staande op het Eiland no. 43.
10. STIJNTJE MEURER, MURE [1865], geb. Kampen 4-4-1822, overl. Kampen 22-7-1840.
11. CHRISTIAAN MEURER, MURE [337], geb./ged.(Dg) Kampen 4-2-1825/30-3-1844, volgt Vn.

PETER HANSEN MEURER, MURER [247] x FEMMEGJEN(FENNIGIEN) PETERS TEUNE [231]
Kampen (Netherlands)

IVj. ELSJE MEURER, MURE [564], geb. Kampereiland 21-5-1774, ged.(Dg) Kampen 1804, overl. Kampen 17-1-1843 (16), ondertr./tr. [208] Kampen 12-4/10-5-1799 of 1-5-1799 CHRISTIAAN PETERS KRIPS [509], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 5-4-1773/25-3-1798, arbeider, landman, overl. Kampen 3-1-1841 (5),  zn. van Peter Krips [577] en Grietje Hansen B÷rrij (Bouri) [532].
Zij werd op palmzondag gedoopt.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. PETER KRIPS [599], geb. Kampen 11-12-1800, Dg.
2. FEMMECHIEN KRIPS [595], geb./ged.(Dg) Kampen 8-12-1806/4-4-1830, volgt Vo.
3. JAN KRIPS [598], geb. Kampen 4-12-1808, Dg.
4. GRIETJEN KRIPS [596], geb./ged.(Dg) Kampen 17-10-1810/9-4-1843, overl. Kampen.
Zij vertrekt op 9-4-1843 met attestatie naar A'dam.
5. CHRISTIAAN KRIPS [594], geb./ged.(Dg) Kampen 10-10-1813/16-3-1845, volgt Vp.
6. JACOB KRIPS [597], geb. Kampen 29-1-1815, Dg, overl. Loender 28-7-1844.
Hij is overleden te Loender in Oost Indie.
7. STIJNTJE KRIPS [600], geb. Kampen 6-11-1816, overl. Kampen 20-11-1816 (217).
Zij woont op het moment van overlijden op 't Kampereiland no. 35.
IVk. STIENTJEN PETERS MEURER, MURE [567], geb. Camperveen ca. 1775, overl. voor 1800, ondertr. [210] Kampereiland 9-1795, tr. [210] Kampen 14-9-1795 GERRIT LUBBERTS BOUHUIS [565], geb./ged.(dg) Kampen 9-2-1756/28-3-1779, veehouder, landman, overl. Kampen 4-2-1825, zn. van Lubbert Gerrits Bouhuis [673] en Barbara Schallenberg [502].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. FEMMIGJE (FEMMECHIEN) GERRITS BOUHUIS [608], geb./ged.(Dg) Kampen 23-6-1796/17-9-1820, overl. voor 1875, ondertr. [255] Kampen, tr. [255] Kampen 23-2-1816 JAN SCHOUWENBURG [689], geb. Kampen 17-8-1791, Meester zeilemaker, overl. Kampen 14-9-1875, zn. van Johannes (Jannes) Schouwenburg [690], sjouwer, en Johanna Elsje Rinkelaar [691].
Meer info over de familie
2. GRIETJE GERRITS BOUHUIS [791], geb./ged.(Dg) Kampen 26-12-1800/11-4-1824, tr. [730] ..... LIGGER [1855].
IVl. JACOB MEURER, MURE, MUERER [223], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 1-10-1776/11-4-1824, veehouder, bouwlieden, landbouwer, overl. Kampen 19-5-1849 (121), ondertr./tr.(1) [112] Kampen 6-11/4-12-1801 ELSJE WILLEMS LEENE [176], geb./ged. (Dg) Kampen 27-9-1777/29-03-1799, overl. Kampen 5-4-1808 of 29-06-1808, dr. van Willem Jansen Leene [175], turfdrager, landman, en Trijntje (Triene) Petersen Teune, Theune [174].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. FEMMECHIEN (FEMMIGJE) MEURER, MURE [609], geb./ged.(Dg) Kampen 17-5-1802/11-4-1824, volgt Vq.
2. TRIJNTJE MEURER, MURE [707], geb. Kampen 4-9-1803, volgt Vr.
Jacob Meurer, Mure, Muerer, ondertr./tr.(2) [63] Kampereiland/Kampen 16-6/22-9-1808 (82) FEMMIGJEN JANSEN  TEUNE [209], geb. Kamperveen 30-9-1785, ged.(Dg) Kampen 1810, veehoudster, overl. Kampen 25-1-1862 (30), dr.  van Jan Teune [27], landman, en Annigjen Hansen Hupscher, Hupser [28].
Meer info over de familie

DANI╦L PETERSEN (PIETERS) TEUNE (THEUNE) [232] x MAGDALENA DANI╦LS, MATTIEN, RYGEN, RIEGEN, RIEKENS [241]
Kampen (Netherlands)

IVm. PIETER DANI╦LS TEUNE, THEUNE [1165], geb. Kampen 13-4-1777, kapper, landbouwer, overl. Groningen 24-2-1857, ondertr.(1) [436] Hoogkerk 30-5-1803 TRIJNTJE JACOBS POELMAN [1166], geb. ca. 1767, overl. Leegkerk 10-9-1816.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. DANI╦L PIETERS TEUNE [1169], geb. Leegkerk 12-11-1805, volgt Vs.

PIETER DANI╦LS TEUNE, THEUNE (2) [437] Hoogkerk 12-12-1818 (5) ANTJE MELIS, MELISSEN [1168].
Uit dit huwelijk:
1. MELIS TEUNE (THEUNE) [1814], geb. Hoogkerk 3-1-1821, volgt Vt.
2. GEERTJE TEUNE [2848], ged. Groningen 26-8-1829.
IVn. DANI╦L DANI╦LS TEUNE [250], geb. Kampen 1779, ged. 23-4-1802 (165)
Hierbij wordt vermeld dat "de Heilige Doop wordt begeerd door ene bejaarde genaamd Daniel ....".
Hoe oud zou hij hier zijn?, overl. na 1803, ondertr. [108] Kampen 24-9-1804, tr. [108] Kampen (82v) Barber Jacobs GERBER [329], geb. Hoogkerk ca. 1784, dr. van Jacob Pieters Gerber [1228] en Grietje Peters Richen (Rijken) [1229].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. MATJE, MATTJE DANI╦LS TEUNE, THEUNE [1211], geb. Hoogkerk ca. 1806, volgt Vu.

ABRAHAM TEUNE, THEUNEN [484] x JOHANNA VAN REES [485]
Kampen -> Haarlem (Netherlands)

IVo. ALIDA TEUNE [1021], geb. Haarlem 30-12-1766, renteniersche, overl. Zwolle 26-12-1830, tr. [381] Haarlem voor 1791 JAN WIJNAND VAN REES [1020], geb. Haarlem ca. 1766, meelkoopman, overl. Haarlem 5-1-1804, zn. van Jan Wijnand van Rees [1593], grutter, en Magdalena Waling [1594].
Op 6-10-1811 worden Johanna en Magdalena door den doop in de christelijke gemeente ingelijfd (Lidmatenboek RBSO 760 blz. 64 te
Zwolle).
Op 8-3-1818 wordt door den doop Jan van Rees, hun broer lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente (Lidmatenboek RBSO 760 blz. 65 te Zwolle).
Over hun zoon Jan van Rees is vermeld, dat hij in 1804 naar Zwolle is gekomen als halfwees met zijn moeder.
Uit dit huwelijk:
1. JOANNA, JOHANNA VAN REES [1019], geb. Haarlem 10-9-1791, overl. Amsterdam 10-1-1868, ondertr./tr. [382] Zwolle 25-10/5-11-1818 (81) ABRAHAM ASSUERUSZOON DOIJER [1018], geb. Zwolle 31-8-1794, dg, Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente aan de Joure en laatst te Amsterdam, overl. Amsterdam 17-4-1851, zn. van Assuerus Anthonieszoon Doijer [580], litt. doct., Predikant bij de Doopsgezinde Gemeente, en Catharina van Maurik [581].
Zij wordt wel "Tante Naatje" genoemd.
Huwelijkse bijlagen: Nationale Militie: Ligting van den jaar 1817 5e Klasse. Lotingnr. 46/5e Klasse hetwelk tot op heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geenen dienst heeft verpligt, 17-10-1818. Beschrijving: lengte 5 voet, 7 cm, aangezigt lang, voorhoofd rond, oogen blauw, neus ordinair, mond ordinair, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin, merkbare teekenen geene, geregistreerd nr. 729.
2. MAGDALENA VAN REES [1325], geb. Haarlem 24-1-1794, Dg, overl./begr. Zwolle 26-2/1-3-1830 Lidmatenboek RBSO 760 blz. 71 te Zwolle, ondertr./tr. [517] Zwolle 10/15-5-1812 (40) COENRAAD DIRK VAN DEN HELM [1326], geb./ged. Zwolle 1/8-10-1787, koopman, overl. 1849.
Op 17-3-1812 en 10-5-1812 geeft Alida Teune, weduwe van Jan Wijnand van Rees, toestemming voor dit huwelijk; bron: Huwelijksreg. BSZH 00002, blz. 41-42 en Trouwboek RBSO 760 blz. 94 te Zwolle.
3. JAN VAN REES [1331], geb. Haarlem 26-3-1799, ged.(Dg) 1818, volgt Vv.

click to go to other generation:
I-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

For more information e-mail:


Back to the Herma Teune Home Page

Last changed: july 2009