Genealogy Family Teune (Thne) Generation VI

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email

PETER PETERSZOON TEUNE [17] x WICHERTJE SCHRIJVER [133]
Kampen (Netherlands)

VIa. JAN PETERZN TEUNE [138], geb./ged.(Dg) Kampen 11-2-1849/19-3-1871, veehouder, overl. en begr. Kampen 12-3-1923, tr.(1) [39] Kampen 3-4-1873 LUBBIGJE POL [140], geb. Kamperveen 28-7-1854, overl. en begr. Kampen 21-2-1881.
Woont wijk VI 313.
Hij woont in 1896 Groenestraat 97.
Ze wonen beiden op het moment van overlijden aan de Broederweg 18 te Kampen.
Zij wonen in 1874 aan de Groenestraat wijk 3 nummer 333.
Zij wonen in 1879 in de Groenestraat wijk 3 nummer 354.
Uit dit huwelijk:
1. PETER TEUNE [901], geb. Kampen 26-1-1874, volgt VIIa.
2. HENDRIKJE TEUNE [903], geb. Kampen 29-1-1876, overl. na 1944, tr. [338] Amersfoort 03-01-1912 GERRIT VAN AARST [915] geb. Kampen ca. 1881, overl. voor 1944.
3. WICHERTJE, WIGHERTJE (WIEG) TEUNE [902], geb. Kampen 22-8-1878, overl. voor 1944, tr. [1184] Hull na 1907 JAN  PLENDER [3218], geb. Kampen 1883.
In het overzicht van Landverhuizers uit Overijssel 1847-1908 in het Rijksarchief te Overijssel staat vermeld, dat zij in 1907 is geemigreerd naar Hull in Amerika.
Op de bootlijst van S.S. Nieuw-Amsterdam, die op 9 november 1907 van Rotterdam (H.A.L.) naar New York (Ellis Island)voer, staat zij vermeld als single.
Als kontaktpersoon staat vermeld J. van Dijk, Paralelstr. 19 te Kampen. Als toekomstige echtgenoot staat vermeld J. Plender, Hull, St. Louis, Fa. Zij is 5 Feet en 4 Inches groot, heeft donker haar en grijze ogen.
4. AART TEUNE [1060], geb. Kampen 1-12-1879, overl. Kampen 31-3-1881.

JAN PETERZN TEUNE, tr.(2) [40] Kampen 24-11-1881 AALTJE VAN ERVEN [141], geb. Oldebroek 12-6-1858, Nh, overl./begr. Kampen 1/6-4-1944.
Uit dit huwelijk:
1. JANTJE (JENT) TEUNE [905], geb. Kampen 20-12-1882, overl. na 1944, tr. [340] Kampen 21-5-1908 AREND (AART) BOS [917], overl. na 1944.
Zij zouden 3 kinderen hebben gekregen.
2. REIN TEUNE [904], geb. Kampen 2-5-1884, volgt VIIb.
3. JAN TEUNE [1053], geb. Kampen 2-11-1885, overl. Kampen 2-11-1885.
4. JAN TEUNE [906], geb. Kampen 17-9-1886, kantoorbediende, overl. Kampen 2-5-1924.
5. HARMPJE TEUNE [907], geb. Kampen 18-1-1889, overl. na 1944, tr. [341] Kampen 20-7-1916 KORNELIS (KEES) RAS [918], geb. Kampen 1890, kruideniersbediende, overl. na 1944.
Voor hun huwelijk woont Kornelis te 's Gravenhage.
Hij is op het moment van zijn huwelijk de meerderjarige, niet erkende, natuurlijke zoon van Gerrigje Ras, zonder beroep wonende te Kampen.
Ook Hermpje Teune woont eerst in 's Gravenhage.
Zij schrijft zich op 10-6-1916, ongeveer anderhalve maand voor hun huwelijk, nog in te Kampen.
Op 20-6-1916, tien dagen later en een maand voor hun huwelijk, vertrekt zij weer naar 's Gravenhage.
Misschien interessant om uit te zoeken waarom?
Zij zouden 3 kinderen hebben gekregen.
6. BARTHA TEUNE [908], geb. Kampen 15-10-1891, overl. na 1944, tr. [342] Kampen 22-5-1913 JAN VAN SCHELLEN [919], overl. na 1944.
Zij zouden 5 kinderen hebben gekregen.
7. ELSJE TEUNE [910], geb. Kampen 28-1-1894, tr. [343] HENDRIK ROOK [920], geb. ca. 1837, overl. Kampen 5-1909, begr. Kampen 4-5-1909.
8. ALBERT TEUNE [900], geb. Kampen 5-1895, overl. Kampen 3-3-1896.
9. ALBERT TEUNE [909], geb. Kampen 19-8-1896, volgt VIIc.
10. JANNIGJE (JENNIE) TEUNE [911], geb. Kampen 17-1-1900, volgt VIId.

PETER PETERSZOON TEUNE [17] x (2) HERMPJEN KORNELIA BOER [18]
Kampen (Netherlands)

VIb. CORNELIS, KORNELIS  TEUNE [143], geb./ged.(Dg) Kampen 19-7-1852/30-3-1873, tabakbewerker, overl. en begr. Kampen 20-12-1921, tr. [394] Kampen 13-10-1898 GERRITDINA JACOBA VAN SLOTEN [1057], geb. Kampen 5-12-1864, Evangelisch Luthers, overl. Kampen 30-8-1930.
Zij wonen in 1919 Pannekoekendijk 19.
Op het moment van zijn overlijden wonen ze daar nog.
Zij wonen ook Gillesplein 13 en Dorpstraat 15.

Uit dit huwelijk:
1. PETER TEUNE [1362], geb. Kampen 30-12-1898, volgt VIIe.
VIc. EGBERT TEUNE [145], geb. Kampen 23-8-1856, veehouder, losarbeider, overl. na 1907, tr.(1) [42] Kampen 12-8-1886 MARRIGJE OOSTBEEK [152], geb. Kampen 18-12-1859, overl. Wolpheze 11-8-1910.
Zij wonen in 1888 buurtschap Brunnepe wijk 5 nummer 140.
Zij wonen in 1890 buurtschap Brunnepe nummer 353.
Marrigje Oostbeek vertrekt 9‑1‑19?? naar Wolpheze.
Zij overlijdt te Wolpheze op 11‑8‑1910.
Tussen 1890 en 1909 wonen zij Brunne 356 (Rietteweg 10).
Zij wonen ook nog Brunnepe no. 355 en 383.

Uit dit huwelijk:
1. HERMPJEN TEUNE [1357], geb. Kampen 4-10-1886, ondertr./tr. [529] Kampen 28-4/8-5-1907 JAN BUITENHUIS [1373], geb. Kampen 1885, sigarenmaker, zn. van Jan Buitenhuis [1374] en Wilhelmina van Staverden [1375].
Zij vertrekt 23 augustus 1904 naar IJsselmuiden
2. GERRIT TEUNE [1062], geb. Kampen 24-2-1888, overl./begr. Kampen 10/13-10-1888.
3. GERRIT TEUNE [1064], geb. Kampen 1-8-1889, overl./begr. Kampen 21/24-8-1889.
4. GERRIT TEUNE [1047], geb. Kampen 2-9-1890, timmerman, overl. Kampen 11-8-1910.
5. PETER TEUNE [924], geb. Kampen 28-1-1894, overl. Kampen 7-8-1894.
6. PETER TEUNE [923], geb. Kampen 29-7-1895, overl. Kampen 5-9-1896.
7. JACOB TEUNE [925], geb. Kampen 17-5-1898, overl. Kampen 25-9-1898.

EGBERT TEUNE, ondertr./tr.(2) [398] Kampen 5/10-11-1911 WILLEMPJE DE LEEUW, PELLEBOER [1067], geb. 27-6-1861, overl. 3-9-1941, dr. van Dries de Leeuw [1370] en Harmpje Pelleboer [1371].
Bron: Familieboek Geslacht Pelleboer 1727‑1977, blz. 29; B121 Pell NGV 5192
Zij wonen in 1919 St. Nicolaasdijk 9.
VId. GERRIT JAN TEUNE [9] , geb. Kampen 8-4-1858, landbouwer, boerenarbeider, overl. Kampen na 1939, begr. Kampen, tr. [5] Kampen 14-4-1887 ELIZABETH BOERS [10], geb. Kampen 5-12-1862, overl. en begr. Kampen 23-3-1907, dr. van Willem Boers [19], arbeider, veehouder, en Elizabeth Broek [20].
Zij wonen in 1906 op het moment van overlijden van hun dochter Hendrikje aan de Dorpsstraat nummer 8 (Brunnepe 506).
Deze plek is nu nog redelijk te achterhalen.
Aan de ene kant op nummer 10 (Brunne 505) zat een pakhuis.
Aan de andere kant op nummer 6 (Brunnepe 507) woonde Lammert van der Meulen, die waarschijnlijk een voorvader is van Bakker van de Meulen die zijn bakkerij aan de Dorpsstraat had (poortje) en zijn winkel aan de Noordweg.
Op nummer 4 (Brunnepe 508) daarnaast bevond zich de School.
Op nummer 2 (Brunnepe (508a) bevond zich een oud lokaal van de School.
Zij wonen in 1919 Greenterweg 23.
Hun zoon Willem woont in 1919, dus 3 jaar na zijn huwelijk, nog steeds bij hen aan de Greenterweg 23.
Ze zijn blijkbaar bij zijn ouders ingetrokken.
Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zijn vrouw in 1919 is overleden.
Willem woont op het moment van overlijden Greenterweg 13.
Nakijken of dit niet Greenterweg 23 moet zijn!
Woont wijk VI 313
Verder wonen zij nog: Breedesteeg 5a, Groenestraat 3, 132, 136, 375, Greenterweg 23, Burgwal 118, Dorpstraat 8 (Brunnepe 506), Greenterweg 25, Bovennieuwstraat 46, Broederpoort 438.

Uit dit huwelijk:
1. WILLEM TEUNE [87], geb. Kampen 27-10-1887, volgt VIIf.
2. ELIZABETH TEUNE [89], geb. Kampen 7-5-1890, volgt VIIg.
3. PETER TEUNE [5], geb. Kampen 18-5-1891, volgt VIIh.
4. HARMPJE TEUNE [90], geb. Kampen 11-6-1892, overl. en begr. Kampen 10-8-1893.
5. GERRIT JAN TEUNE [91], geb. Kampen 18-6-1893, overl. en begr. Kampen 28-7-1893.
6. HARMPJE TEUNE [92], geb. Kampen 26-8-1894, volgt VIIi.
7. AALTJE TEUNE [93], geb. Kampen 17-11-1897, tr. [121] Kampen 14-6-1923 HERMEN VAN DEN BURG [1361].
Zij zijn vertrokken naar Beverwijk in Noord Holland.
8. HENDRIKJE TEUNE [94], geb. Kampen 26-7-1902, overl. Kampen 29-1-1906, begr. Kampen 2-1906.
VIe. LUBBERTUS (LUBBERT) TEUNE [149], geb. Kampen 25-12-1862, Dg, arbeider, overl. Kampen 29-1-1934, tr. [44] Kampen 9-5-1889 EVERTJE SIEBRAND [154], geb. IJsselmuiden 22-2-1866, overl. Deventer 8-6-1947.
Zij wonen in 1919 Voorstraat 23II.

Uit dit huwelijk:
1. PETER TEUNE [1096], geb. Kampen 11-9-1889, volgt VIIj.
2. JANNA TEUNE [1340], geb. Kampen 22-4-1891, tr. [900] Apeldoorn 10-7-1915 JAN VAN RAVENZWAAY [2347], geb. Putten ca. 1892.
3. HARMPJE TEUNE [1341], geb. Kampen 11-7-1892, overl. Apeldoorn 13-8-1988, ondertr./tr. [898] Apeldoorn 5/20-2-1915 HENDRIKUS DIJKGRAAF [2341], geb. Epe 6-11-1891, klompenmaker, overl. Apeldoorn 11-10-1975.
4. ELSJE TEUNE [1342], geb. Kampen 28-1-1894, tr. [901] CORNELIS VAN DE MARK [2345].
5. DRIESJEN TEUNE [1343], geb. Kampen 20-10-1895, ondertr./tr. [902] Heerde 12/27-5-1920 HARMEN GERRIT VAN OLST [2343].
6. EVERDINA (EVERTJE) TEUNE [1344], geb. Kampen 31-3-1897, tr. [903] Epe 27-5-1922 PETER JONKER [2346] , geb. Heerde ca. 1895.
7. LUBERTUS (LUBBERT) TEUNE [1345], geb. Kampen 9-12-1899, volgt VIIk.
8. HENDRIKA (HENDRIKJE, HENNIE) TEUNE [1346], geb. Kampen 1-12-1903, volgt VIIl.
9. FREDERIK TEUNE [1347], geb. Kampen 29-10-1908.

PETER ABRAHAMSZOON TEUNE [183] x GEERTRUIDA VAN DEN BERG [190]
Kampen (Netherlands)

VIf. ABRAHAM PETERSZOON TEUNE [195], geb./ged.(Dg) Kampen 17-3-1840/18-3-1860, schoolleerling, bakker, overl. Deventer 1912, ondertr.(1) [292] Zwolle 1867, tr.(1) [292] Zwolle 10-1-1867 JANNA WILHELMINA MOOIJ [794], geb. Zwolle 29-6-1846, nh, overl. Zwolle 2-6-1871.
Abraham Peterszoon Teune woont te Kampen wijk IV 248.
Hij vertrekt 11 mei 1860 naar Amsterdam.
Hij vertrekt in 1865 opnieuw naar Zwolle.
Hij woont tussendoor ook nog in Zwartsluis.
Hij vertrekt op 25‑5‑1866 opnieuw naar Zwolle.
Nationale Militie, 24-12-1866; Abraham Teune, geboren te Kampen den 17-3-1840, wonende te Zwolle, van beroep bakker, zoon van Peter Teune Abrahamszoon en van Geertruida van den Berg, wonende te Kampen, in het inschrijvingsregister van de gemeente Kampen van het jaar 1859 voor de ligting van het jaar 1859 is ingeschreven, dat hem bij de loting is ten deel gevallen no. 86, en dat hij vervolgens door den Militieraad uit hoofde van het bepaalde bij art. 190 der wet van de dienst is vrijgesteld (geen beschrijving).
In 1867 vindt zijn 1e huwelijk plaats te Zwolle.
Ze wonen daar aan de Hoogstraat K. 516.
In 1871 overlijdt zijn eerste vrouw te Zwolle.
Nationale Militie, 3-8-1871; Abraham Teune, geboren te Kampen den 17-3-1840, wonende te Zwolle, van beroep bakker, zoon van Peter Teune Abrahamszoon en van Geertruida van den Berg, wonende te Kampen, in het inschrijvingsregister van de gemeente Kampen van het jaar 1859 voor de ligting van het jaar 1859 is ingeschreven, uithoofde van volbragten twintigjarigen leeftijd van de dienst is vrijgesteld (geen beschrijving).

Uit dit huwelijk:
1. GEERTRUIDA TEUNE [796], geb. Zwolle 10-1868, overl. Zwolle 15-11-1869.
Zij woont op het moment van overlijden op de Hoogstraat buiten de Kamperpoort.
2. GEERTRUIDA TEUNE [797], geb. Zwolle 15-10-1870.

ABRAHAM PETERSZOON TEUNE, ondertr./tr.(2) [293] Zwolle 2-6/17-8-1871 FENNEGIEN VAN STRATEN [795], geb. Zwolle 9-6-1838, overl. Deventer na 1882.
In 1871 vindt zijn 2e huwelijk plaats te Zwolle.
Ze vertrekken op 28‑4‑1882 van Zwolle naar Deventer.

Uit dit huwelijk:
1. TRIJNTJE TEUNE [817], geb. Zwolle 12-8-1872, tr. [914] ..... BARENDSEN [2366].
2. MAGDALENA PETRONELLA (LENA) TEUNE [798], geb. Zwolle 13-7-1874, dg.
3. ANNA TEUNE [799], geb. Zwolle 25-1-1876, dg.
4. PETER TEUNE [800], geb. Zwolle 26-1-1877, dg, volgt VIIm.
5. JANNA TEUNE [801], geb. Zwolle 6-8-1878, dg, overl. Zwolle 27-8-1878.
Zij woont op het moment van overlijden op de Hoogstraat.
6. EVERDINA TEUNE [802], geb. Zwolle 3-11-1881, tr. [915] ...... FUTSELAAR [2367].
VIg. MICHIEL PETERSZN TEUNE [199], geb./ged.(Dg) Kampen 17-4-1847/31-3-1867, stalhouder, koetsier, overl. Kampen 10-5-1905, tr. [145] ca. 1867 WILHELMINA HENDRICA SCHEFFER [390], geb. Kampen 14-2-1849, Ng.
woont wijk IV 248
Zij wonen o.a. aan de Geerstraat nr. 36 G.
Hij woont op het moment van overlijden aan de Vloeddijk nummer 1.
Dit zal waarschijnlijk het oude ziekenhuis zijn.
Zijn vrouw plaatste de volgende advertentie:
Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig lijden, mijn onvergetelijke Echtgenoot Machiel Teune, in den ouderdom van 58 jaar.
Wed. M. Teune-Scheffer
Kampen, 10 Mei 1905

Uit dit huwelijk:
1. MICHIEL MICHIELS TEUNE [1063], geb. Kampen 18-3-1889, overl. Kampen 18-3-1889.
Hij wordt levenloos geboren in de Geerstraat wijk 1 nr. 831.
VIh. LAMMERT PETERSZN TEUNE [204], geb./ged.(Dg) Kampen 2-4-1851/10-3-1872, koetsier, huisschilder, arbeider, overl./begr. Velsen/Kampen 25/27-7-1921, tr. [146] Kampen 31-5-1877 JULIA CAROLINE WILHELMINA JAEGER [391], geb. Aurich (Pruissen) 14-11-1854, Evangelisch Luthers, had een officierenpension, overl. Kampen 4-1929, begr. Kampen 17-4-1929, dr. van Albert Hugo Jaeger [1152], lithographen, photograaf, en Frauke Caroline Hagen [1153].
woont wijk IV 248
Zij wonen in 1877 aan de Oudestraat wijk 4 nummer 504.
Nationale Militie, 14-4-1877; inschrijving register van het jaar 1870 voor ligting 1871 no. 49 op den 10 mei 1871 is ingelijfd en uit hoofde van geeindigden diensttijd op den 9 mei 1876 uit de dienst is ontslagen (geen omschrijving).
Zij wonen in 1880 Hofstraat wijk 2 nummer 317.
Zij wonen in 1886 achter de Nieuwe Muur wijk 1 nr. 123.
Zij wonen in 1898 aan de Nieuwemarkt 10 letter G.
Zij wonen ook nog in de Buiten Nieuwstraat nr. 98, 118 en 92.
Zij wonen ook Oudestraat 58 I.
Op 4 Mei 1907 koopt hun dochter Geertruid van den Berg graf 424 waar Hendrik Rook wordt begraven.
Op 30 Mei 1907 wordt in ditzelfde graf Hendrikje van der Stouwe begraven.
Op 17 Juni 1907 wordt eveneens in dit graf Jan van der Weerd begraven.
Op 31 mei 1917 vieren zij hun 40-jarig huwelijk (zie advertentie).
Lammert Teune wordt in 1921 begraven in graf 424.
Zijn vrouw wordt in 1929 in hetzelfde graf begraven.
Later overgebracht naar graf 454.
Onderhoud afgekocht 25-9-1945.
Afgekocht tot 1-1-1975.
Afstand gedaan 15-7-1980.
Een nakomeling van hen, Erik Teune die in Australie woont, vertelde me dat zijn tante Jenny haar grootvader, Lammert Teune, nog goed voor de geest kon halen met z'n grote baard.
Hij heeft mij gescande oude foto's toegestuurd.
Zij woonden oudestraat 605
Uit dit huwelijk:
1. HUGO PETER TEUNE [1092], geb./ged.(Dg) Kampen 22-10-1877/27-3-1898, volgt VIIn.
2. GEERTRUIDA TEUNE [1066], geb. Kampen 20-3-1879, overl./begr. Kampen 7/10-9-1879.
Zij woont op het moment van overlijden in de Boven Hofstraat wijk 2 nr. 285.
3. GEERTRUIDA TEUNE [1312], geb. Kampen 6-9-1880, volgt VIIo.
4. PETER HUGO ALBERT LAMMERTZN TEUNE [1337], geb./ged.(Dg) Kampen 21-8-1882/27-3-1904, volgt VIIp.
5. HERMAN KAREL LAMMERTZN TEUNE [1320], geb./ged.(Dg) Kampen 8-12-1884/27-3-1904, volgt VIIq.
6. WILHELMINA HENDRIKA TEUNE [1061], geb. Kampen 24-6-1886, overl. Kampen 25-3-1887, begr. Kampen.
Zij woont op het moment van overlijden achter de Nieuwe Muur wijk 1 nummer 23.
7. WILHELMINA HENDRICA TEUNE [1151], geb. Kampen 22-10-1887, Dg, overl. Kampen 5-1955, begr. Kampen 2-5-1955, tr. [524] Kampen 18-6-1908 HERMANUS JACOBUS BEST [1360].
8. WILLEM AREND TEUNE [1324], geb./ged.(Dg) Kampen 10-2-1891/4-4-1909, volgt VIIr.
9. KAREL FREDERIK TEUNE [1048], geb. Kampen 21-1-1894, Dg, winkelbediende, overl. Kampen 30-5-1910 (134).
Hij woont op het moment van overlijden aan de Buiten Nieuwstraat nummer 92.
10. ANNEGIEN TEUNE [1338], geb. Kampen 18-11-1895.
11. ABRAHAM TEUNE [899], geb. Kampen 21-7-1898, overl. Kampen 8-9-1898 (313).

MICHIEL ABRAHAMS TEUNE [185] x KASPERDINA DOORNBUSCH [192]
Kampen (Netherlands)

VIi. ABRAHAM MICHIELSZOON TEUNE [385], geb. Kampen 15-10-1843 (281), pr, schoolleerling, kantoorbediende, tr. [1187] Winschoten 7-6-1871 (28) GRIETJE HOUTMAN [3221], geb. Winschoten ca. 1849.
Woont wijk III 171
Uit dit huwelijk:
1. MACHIEL ABRAHAM TEUNE [1094], geb. Winschoten 10-1-1873, volgt VIIs.
VIj. BEREND MICHIELSZN TEUNE [393], geb./ged.(Dg) Kampen 4-12-1850/10-3-1872, deurwaarder bij rijksbelastingen, overl. Leiden na 1888, tr. [301] Leiden 6-3-1879 ANNA MARIA LA FEBER [818], geb. Leiden 22-12-1853, nh, modiste, overl. Zuidlaren na 1902.
Woont wijk III 171
Ze vestigen zich op 1-12-1883 te Zwolle aan de Tuinstraat 270.
Daarvoor wonen ze te Hulst (Z) en ze vestigen zich op 3/9-1-1888 te Leiden (ZH).
Zij komt op 23-4-1890 met haar twee kinderen terug naar Zwolle.
Ze gaan dan wonen aan de Kamperstraat B 173.
Op 22-12-1902 vertrekt zij naar Zuidlaren (Dr.), Dennenoord.
Uit dit huwelijk:
1. KASPERDINA ANTHOINETTA TEUNE [819], geb. Zierikzee 21-11-1879, Dg, modiste.
Na eerst met haar ouders in Leiden te hebben gewoond, komt ze op 23-4-1890 met haar moeder mee naar Zwolle.
Op 16-9-1895 vertrekt zij op 15-jarige leeftijd! naar Amsterdam.
Op 8-12-1896 vestigt zij zich weer in Zwolle op haar moeders adres (Kamperstraat).
Op 23-2-1903 vertrekt zij wederom naar Amsterdam.
2. JOHANNES JACOBUS TEUNE [820], geb. Hulst 4-6-1882, Dg, winkelbediende.
Na eerst met zijn ouders in Leiden te hebben gewoond, komt hij op 23-4-1890 met zijn moeder en zus naar Zwolle.
Op 4-6-1902 vertrekt hij op 20-jarige leeftijd naar den Haag.
VIk. JAN TEUNE [389], geb. Kampen 14-4-1857, onderwijzer, tr. [764] Leiden 20-7-1882 CORNELIA JOHANNA LA FEBER [2017], overl. na 1887.
Woont wijk III 171.
Zij wonen op 3-11-1887, als hun dochter Maria Cornelia op 17 maanden oude leeftijd te Zwolle overlijdt aan de Tuinstraat, te Hilversum.
Ze zijn blijkbaar op bezoek bij Anna Maria la Feber en Berend Michielszn Teune, resp. zus en broer van Maria Cornelia la Feber en Jan Teune.
Uit dit huwelijk:
1. BEREND TEUNE [2619], geb. Hilversum 21-3-1884, overl. Amersfoort 6-10-1953, tr. (1) [1159] Amersfoort 15-05-1913 PETRONELLA REIJCKERS [3169] geb. Nijmegen ca. 1889, tr. (2) [1005] Amersfoort 30-12-1952 Helena Leonora Lapr� [2621], geb. Batavia, Java 18-3-1883, overl./begr. Amersfoort/Hilversum 10/13-2-1959 Noorderbegraafplaats.
Zie advertentie: Na een langdurig lijden is heden overleden .......
Als contactadres staat vermeld St. Ansfridusstraat 35 te Amersfoort.
Daar moet dus nog familie van haar hebben gewoond of nog wonen.
Hij is op dat moment 68 jaar oud en zij is dan 69 jaar oud.
2. MARIA CORNELIA TEUNE [2016], geb. Hilversum 1886, overl. Zwolle 2-11-1887.
Zij woonde te Hilversum, maar bevindt zich op het moment van overlijden in de Tuinstraat te Zwolle, waar de zuster van haar moeder woont.
Dit is Anna Maria la Feber, die getrouwd was met de broer van Jan Teune, Berend Michielszn Teune.
Dat betekent dus dat ze als 17 maanden oud kind met haar ouders op bezoek was in Zwolle of logeerde bij de familie.

JAN BLEIJENBERG [222] x AALTJE VAN EUNEN (VAN OENE) [1996]
Kampen -> Oldebroek (Netherlands)

VIl. HANNIGJE BLEIJENBURG [1384], geb. Kamperveen 1843, dienstbode, overl. na 1875, ondertr./tr. [533] Kampen 15-4/26-3-1868 PETER HUPSER [1207], geb. Kampen 22-9-1844, stadsarbeider, boerenknecht, overl. Kampen 3-7-1913, zn. van Hannes (Johannes) Jacobszn Hupser [425], arbeider, opzigter, en Aaltjen ten Hoove [427].
Uit dit huwelijk:
1. JANTJE HUPSER [1383], geb. Kampen 1873, overl. Kampen 31-1-1875.
Zij woont op het moment van overlijden te Brunnepe wijk 5 nr. 171.

JAN MEURER, MURE [702] x JENTJE VAN DER MAAT [1006]
Kampen (Netherlands)

VIm. PETER MEURER [1038], geb. Genemuiden ca. 1847, sigarenmaker, arbeider, tr. [389] Kampen 1-8-1872 EVERTJE FRANK(E) [1039], geb. Kampen 1852, dr. van Hendrik Frank [1040], trijpwever, en Matje Ruitenberg [1041].
Zij wonen in 1873 in Brunnepe wijk 5 no. 281.
Zij wonen in 1875 in Brunnepe wijk 5 no. 391.
Zij wonen in 1880 en 1882 in de Groenestraat wijk 3 no. 259 of 459.
Zij wonen in 1877 in de Groenestraat wijk 2 no. 57.
Uit dit huwelijk:
1. JAN MEURER [1644], geb. Kampen 19-6-1873, overl. Kampen 31-12-1936.
2. MARTHA MEURER [1674], geb. Kampen 3-9-1875.
3. HENDRIK MEURER [1642], geb. Kampen 3-11-1877.
4. JANSJE MEURER [1646], geb. Kampen 3-12-1880.
5. REIN MEURER [1675], geb. Kampen 18-11-1882.
VIn. HARM MEURER [1009], geb. Genemuiden ca. 1843, arbeider, tr. [379] Kampen 18-2-1875 AALTJE STERKER [1010], geb. Kampen ca. 1850, dr. van Hendrik Sterker [1098] en Jannetje Boeve [1099].
Zij wonen in 1875 in de Groenestraat wijk 4 no. 112.
Zij wonen in 1879 en 1886 in de Groenestraat wijk 4 no. 136.
Zij wonen in 1877 in de Groenestraat wijk 4 no. 112.
Zij wonen in 1889 in de Groenestraat wijk 4 no. 53.
Uit dit huwelijk:
1. JENTJE MEURER [1676], geb. Kampen 10-12-1875.
2. HENDRIK MEURER [1643], geb. Kampen 9-12-1877.
3. JENNIGJE MEURER [1677], geb. Kampen 6-11-1879.
4. AALTJE MEURER [1008], geb. Kampen 4-11-1881, overl. Kampen 13-3-1887.
Zij woont op het moment van overlijden aan de Groenestraat wijk 4 nummer 53.
5. JANNA MEURER [1645], geb. Kampen 6-1-1884.
6. JAN MEURER [1011], geb. Kampen 11-6-1886, overl. Kampen 17-2-1887.
Hij woont op het moment van overlijden aan de Groenestraat wijk 4 nummer 53.
7. AALTJE MEURER [1639], geb. Kampen 11-1-1889.

TRIJNTJE MEURER, MURE [707] x AALT JANS VAN DIJK [706]
Kampen (Netherlands)

VIo. WILLEM VAN DIJK [377], geb. ca. 1845, arbeider, ondertr./tr. [138] Kampen   18/29-9-1870 JANNIGJE HUPSER [358], geb. Kampen ca. 1850, dienstbode, dr. van Hannes (Johannes) Jacobszn Hupser [425], arbeider, opzigter, en Aaltjen ten Hoove [427].
Uit dit huwelijk:
1. AALT VAN DIJK [1980], geb. Kampen 14-1-1872, Dg.
2. HANNES VAN DIJK [1981], geb. Kampen 31-10-1873, Dg.
3. JACOB VAN DIJK [1983], geb. Kampen 11-7-1875, Dg.
4. JAN VAN DIJK [1984], geb. Kampen 19-1-1877, Dg.
5. PETER VAN DIJK [1985], geb. Kampen 4-7-1880, Dg.
VIp. JAN VAN DIJK [364], geb. Kampen 1834, arbeider, overl. na 1875, tr.(1) [751] voor 1863 ANNIGJE VAN VUCHTEREN [1993], overl. Kampen 29-1-1863. Jan van Dijk, ondertr./tr.(2) [126] Kampen 15/26-5-1864 AALTJEN HUPSER [346], geb. Kampen 20-2-1842, overl. Kampen 23-4-1875, dr. van Hannes (Johannes) Jacobszn Hupser [425], arbeider, opzigter, en Aaltjen ten Hoove [427].
Zij woont op het moment van overlijden Muntplein wijk 1 nr. 242.
Na den dood van Aaltje Hupser met eene afgescheidene vrouw hertrouwd, die wist te bewerken dat de kinderen in hare kerk werden opgenomen.
Uit dit huwelijk:
1. AALT VAN DIJK [1897], geb. Kampen 18-11-1868, Dg.
2. JAN VAN DIJK [1979], geb. Kampen 16-8-1871, Dg.

DANI�L PIETERS TEUNE [1169] x GERRITJE JANS (GRIETJE JANS) SCHOEP [1170]
Leegkerk -> Boxtel -> Helmond -> Ezinge -> Leek -> Hoogkerk -> Zuidhorn (Netherlands)

VIq. PIETER TEUNE [1173], geb. Boxtel 22-11-1835, zeeman, schoenmaker, overl. Harlingen 13-11-1861, tr. [440] Groningen 6-10-1858 (245) ALBERDINA VAN DER WAL [1180], geb. Groningen 1-9-1835.
Hij is verdronken bij Harlingen.
Uit dit huwelijk:
1. GRIETJE CORNELIA TEUNE [2659], geb. Groningen 8-8-1860.
VIr. SWAANTJE TEUNE, THEUNE [1175], geb. Oostwold (gem. Leek) 23-9-1843 of 8-6-1841 of ca. 1838, overl. Hoogkerk 24-11-1916, tr. [441] Hoogkerk 3-1-1876 Berend JONGSMA [1182], geb. Ureterp 25-6-1850, schipper, handelaar.
Hij had in de stad meestal zijn ligplaats voor de stadsschouwburg en vervoerde turf voor huisbrand (baggel) en industrieturf voor bakkers (lange turf), overl. Hoogkerk 27-6-1930.
Relative Age Strikwerda
Uit dit huwelijk:
1. GERRITJE JONGSMA [3348], geb. Hoogkerk, tr. [1240] Hoogkerk 15-4-1905 (6) GJALT SPOELSTRA [3349], geb. Kummerzijl Kommerzijl.
VIs. CATHERINA, TRIENTJE TEUNE [1176], geb. Oostwold (gem. Leek) 8-6-1841, overl. Hoogkerk 7-7-1923, ondertr. [442] Hoogkerk, tr. [442] Hoogkerk 24-12-1868 LAMMERT JONGSMA [1183], geb. Ureterp 30-6-1845 of 11-5-1845 te Lippenhuizen, overl. Hoogkerk 27-1-1922.
Relative Age Strikwerdea
Uit dit huwelijk:
1. JAN JONGSMA [3189], geb. 6-5-1883, overl. 23-1-1942.
2. BERENDJE JONGSMA [3190].
3. GEERTJE JONGSMA [3347], geb. Hoogkerk, tr. [1241] Hoogkerk 27-5-1892 (11) Geert LANTING [3350], geb. Enumatil.
VIt. JAN TEUNE [1178]  familiefoto, geb. Leek (Oostwold) 5-5-1849, overl. Zuidlaren 7-5-1929, begr. Hoogkerk Dennenoord (1), ondertr./tr. [445] Hoogkerk 28-5/2-7-1870 (8) ELIZABETH HINDRIKS (BETJE) WOLTHUIS (WOUDTHUIS)  [1186], geb. Ezinge 23-4-1848, overl. Hoogkerk 2-12-1920, begr. Hoogkerk.
Toeziend voogd van de bruidegom Melis Teune.
Zij wonen in 1910 in Hoogkerk.
Zij wonen in 1915 in Groningen aan de Friesche Straatweg 163.
In het jaar 1920 vieren zij het gouden huwelijksfeest (zie adverten­tie). Dan wonen ze ook nog Friesche Straatweg 163.
Zij woont op het moment van overlijden te Hoogkerk aan de Gaaikemadijk.
Zij zijn beide begraven te Hoogkerk Perk B rij 4 nummers 19 en 20 (oude gedeelte, achterin rechts achter de heg, zie foto)

Uit dit huwelijk:
1. BOOIKE TEUNE [1428], geb. Hoogkerk 16-2-1871, overl. Groningen 22-10-1926, tr. (1) [1044] Hoogkerk 13-05-1893 (6) LUBBERTUS HELMUS [2719], geb. Kummerzijl (Kommerzijl, gem. Oldehove) ca. 1867, overl. voor 1895, tr. (2) [542] Adorp 1-6-1895 (15) HENDRIK ROEMERS [1433], geb. Groningen ca. 1863, overl. na  1926.
2. GERRITJE TEUNE [1429], geb. Hoogkerk 21-5-1873, overl. Hoogkerk 21-8-1873.
3. GERRITJE TEUNE [1430], geb. Leegkerk 5-7-1874, tr. [543] Groningen 6-12-1900 (507) JACOB DEEN [1434], geb. Groningen 20-9-1872.
Dit zijn de oma en opa van Jacob Deen.
Zij hebben de vader van Gerritje nog een tijdje in huis gehad en woonden toen Nieuwe Bot. straat 14.
4. DANIEL PIETER TEUNE [1431], geb. Hoogkerk 13-10-1877, volgt VIIt.
5. HENDRIK (HENRY) TEUNE [1432], geb. Hoogkerk 12-1-1880, volgt VIIu.
VIu. ITE TEUNE [1179], geb. Leek (Oostwold, gem. Leek) 24-5-1852, overl. Bedum 31-1-1890, tr. [446] Bedum 16-5-1877 (23) ANJE OORTMAN [1187], geb. Adorp (Wetsinge, Gem. Adorp) 24-4-1847, overl. Bedum 24-12-1909.
Uit dit huwelijk:
1. PIETER (PIET) TEUNE [1813], geb. Bedum 14-5-1879, volgt VIIv.
2. DANIEL TEUNE [1164], geb. Appingedam 13-6-1880, volgt VIIw.
3. TRIJNTJE TEUNE [2628], geb. na 1880, volgt VIIx.
VIv.  JOHANNES (JOHN) TEUNE [2476], geb. Hoogkerk 29-10-1857, dagloner, overl. Chicago 1927, begr. 1927, tr. [966] Bedum 19-12-1885 (49) GRIETJE (GRACE) LANENGA (LANINGA) [2477], geb. Bedum 29-10-1865, dienstmeid, overl. Chicago 1947, begr. 1947, dr. van Pieter Lanenga (Laninga) [2875] en Tetje TenBoer (ten Boer)[2876].  familiefoto homepage
Zij emigreerden op 5-10-1910 van Bedum naar het "Groningen quarter" in West-Chicago, Illinoia, Verenigde Staten.
Zij stuurden eerst hun zoons Edward (Ed) en John, die er een rommelhandel met paard en wagen begonnen.
Ze verdienden genoeg geld voor de rest van de familie om over te komen.
In 1992 was er een familiere�nie waar een boekje werd uitgereikt, waarin vermeld stond dat Johannes Teune in een weeshuis te Bedum was opgegroeid.
Daar zou hij Grace (Grietje) Lanenga ontmoet hebben die het weeshuis bezocht.
Uiteindelijk trouwden zij.
Volgens zeggen zou hij over een kanaal in Holland getild zijn voor bescherming toen zijn ouders waren gestorven in de oorlog.
De familie is verteld, dat hij uit Frankrijk zou komen. Johannes zou ook nog een broer of zuster hebben gehad.
Uit dit huwelijk:

1. DANIEL TEUNE [2481], geb. Bedum 30-10-1887, volgt VIIy.
2. PIETER, PETER TEUNE [2482], geb. Bedum 1888, overl. Bedum 1908.
3. JAN, JOHN TEUNE [2483], geb. Bedum 7-12-1889, volgt VIIz.
4. ITE, EDWARD TEUNE [2484], geb. 27-3-1892, volgt VIIaa.
5. GERBINA, IDA TEUNE [2485], geb. Bedum 22-6-1906, volgt VIIab.
6. GERRITJE, GRACE TEUNE [2486], geb. Bedum 6-10-1897, volgt VIIac.
7. HARM, HERMAN TEUNE [2488], geb. Bedum 4-5-1902, volgt VIIad.
8. TRIJNTJE, TRACY TEUNE [2489], geb. Bedum 26-4-1904, volgt VIIae.
9. LENA TEUNE [2490], volgt VIIaf.
10. PETER TEUNE [2491], geb. Bedum 21-12-1908, volgt VIIag.

click to go to other generation:
I-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

For more information e-mail:

Back to the Herma Teune Home Page

Last changed: july 2009