Genealogy Family Teune (Thöne) Generation VII

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
(Number)            = Archivenumber, Archivnummer, Archiefnummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email

JAN PETERZN TEUNE [138] x (1) LUBBIGJE POL [140]
Kampen (Netherlands)

VIIa. PETER TEUNE [901], geb. Kampen 26-1-1874, Dg, boerenknecht, overl. na 1944, tr. [345] Kampen 27-8-1896 BERENDJE KASPERS (CASPER) [922], geb. Wilsum 23-3-1873, dr. van Aart Jurriens Kaspers [1377], landman, en Beeltje van Dieren [1376].
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. LUBBIGJE TEUNE [1363], geb. Kampen 22-11-1897.
2. BEELTJE TEUNE [1364], geb. Kampen 27-10-1899.
3. AALTJE TEUNE [1365], geb. Kampen 1-12-1900.
4. NEELTJE TEUNE [1366], geb. Kampen 12-4-1902.
5. JAN TEUNE [1052], geb. Kampen 22-1-1904, ged. Kampen, overl. Kampen 6-8-1904.
Hij woont op het moment van overlijden aan de Groenestraat nummer 198.
6. JANTJE TEUNE [1367], geb. Kampen 17-1-1905.
7. HET TEUNE [2821], overl. 12-2000, tr. [1066] ..... HOFF [2824].
Zij is als laatste van alle kinderen overleden en is begraven in Iowa.
8. BERDINA (BIRDENA) TEUNE [2822], geb. Kampen 14-6-1908, overl. Steen 6-1980.
Zij is nooit getrouwd.
Zij woonde Steen, Rock, Iowa.
Het lijkt er op, dat zij bij haar broer John en schoonzuster Alice gewoond heeft.
9. JOHN TEUNE [2823], geb. Steen 2-9-1912, volgt VIIIa.

JAN PETERZN TEUNE [138]  x (2) AALTJE VAN ERVEN [141]
Kampen (Netherlands)

VIIb. REIN TEUNE [904], geb. Kampen 2-5-1884, overl. Kampen 12-8-1959, tr. [339] Kampen 12-12-1918 ARENTJE (ARENDJE) PLENDER [916], geb. Kampen 18-6-1898, overl./begr. Kampen 12/17-4-1992.
Uit dit huwelijk:
1. JAN TEUNE [1348], geb. Kampen 28-8-1919.
2. FEMMIGJE TEUNE [1349], geb. Kampen 5-1-1921.
3. REIN TEUNE [1350], geb. Kampen 11-1-1922, overl./begr. Kampen 30-7/4-8-1994.
4. ARENTJE TEUNE [1351], geb. Kampen 25-1-1925, overl./begr. Oldebroek 10/14-8-1999.
5. ALBERT TEUNE [1046], geb. Kampen 8-2-1928, nh, overl. Kampen 25-11-1930.
Hij woont op het moment van overlijden aan de Dorpsstraat nummer 19.
6. HENDRIK TEUNE [1352], geb. Kampen 9-1-1930.
7. AALTJE TEUNE [1353], geb. Kampen 13-5-1932.
8. BERENDJE TEUNE [1354], geb. Kampen 4-10-1933.
9. ALBERT TEUNE [1355], geb. Kampen 2-1-1936, volgt VIIIb.
10. AREND TEUNE [2523], geb. Kampen 28-8-1937, volgt VIIIc.
11. EVERT TEUNE [2524], geb. Kampen 9-2-1939.
12. JOHAN (JOOP) TEUNE [2184], geb. Kampen 21-7-1940, volgt VIIId.
13. TEUNIS TEUNE [2525], geb. Kampen 4-9-1941.
VIIc. ALBERT TEUNE [909], geb. Kampen 19-8-1896, veehouder, overl. Kampen 20-1-1971, ondertr. [337] 5-1929, tr. [337] Kampen 23-5-1929 AALTJE BIESTERBOS [914], geb. Kampen 12-1-1897, overl. Kampen 20-2-1989.
Hij woont o.a. aan de Broederweg 18 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
1. JAN TEUNE [912], geb. Kampen 17-6-1933, volgt VIIIe.
VIId. JANNIGJE (JENNIE) TEUNE [911], geb. Kampen 17-1-1900 of 17-6-1900, overl. na 1944, tr. [344] Kampen 9-3-1922 PETER (PIET) POST [921], geb. Kampen 10-8-1897, veehouder, klompenmaker, overl. Kampen na 9-1-1940 (11) niet zeker, nog opzoeken.
Zij zouden 5 kinderen hebben gekregen.
Zij woonden Slagersweg 2, Broederweg 18 en Burgwal 113.
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. JAN POST [2175], geb. Kampen 14-2-1926, overl. Soerabaja 27-3-1948.
Hij overleed op Soerabaja Indonesie tijdens de bevrijdingsoorlog.
Van zijn graf bezitten we een foto.
Hij is altijd bevriend geweest met mijn oom Peter Teune, later landbouwer aan de Bovenbroeksweg te Kampen.
2. ????
3. ????
4. ????
5. ????

CORNELIS TEUNE [143] x GERRITDINA JACOBA VAN SLOTEN [1057]
Kampen (Netherlands)

VIIe. PETER TEUNE [1362], geb. Kampen 30-12-1898, Dg, sigarenmaker, tr. [526] Apeldoorn 2-12-1920 GRIETJEN KARS [1368], geb. Apeldoorn 16-4-1898.
Hij vertrekt 2-1-1919 naar Apeldoorn
Zij vertrekt 12 november 1923 naar Gorinchem en neemt haar dochter mee.
Hij vertrekt 7-7-1919 naar Apeldoorn en komt terug op 26-9-1917.
Zij vestigt zich op 4-1-1920 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
1. GERRITDINA ANNA TEUNE [1369], geb. Kampen 1-1-1921.

GERRIT JAN TEUNE [9] x ELIZABETH BOERS [10]
Kampen (Netherlands)

VIIf. WILLEM TEUNE [87], geb. Kampen 27-10-1887, Nh, melkknecht, landarbeider, overl. en begr. Kampen 16-8-1939, tr. [117] 17-2-1916 LAMMIGJE BARNEVELD [1356], geb. IJsselmuiden 25-1-1893, overl. Kampen 13-7-1919.
Hij woont in 1919, dus 3 jaar na zijn huwelijk, nog steeds Greenterweg 23.
Ze zijn blijkbaar bij zijn ouders ingetrokken. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zijn vrouw in 1919 is overleden.
Hij woont op het moment van overlijden Greenterweg 13. Nakijken of dit niet Greenterweg 23 moet zijn!
Uit dit huwelijk:
1. GERRIT JAN TEUNE [1358], geb. Kampen 21-11-1916, volgt VIIIf.
2. WILLEM TEUNE [1359], geb. Kampen 5-7-1919, Nh, overl. Kampen 9-9-1934.
Hij woont op het moment van overlijden Greenterweg 13
VIIg. ELIZABETH TEUNE [89], geb. Kampen 7-5-1890, tr. [119] 's Gravenhage ? 11-1909 ....... VERBOOM [1037].
Zij vertrekt op 8-11-1909, vlak voor haar huwelijk, naar 's Gravenhage.

Uit dit huwelijk:
1. GERRIT VERBOOM [2231], geb. 1-9-1916, overl. 20-3-1932.
Van zijn graf bezitten we een foto, waarop ook zijn ouders en broer en zus staan.
2. ........ VERBOOM [2232], geb. na 1916.
3. ........ VERBOOM [2233], geb. na 1916.
VIIh . PETER TEUNE [5] , geb. Kampen 18-5-1891, Nh, losarbeider, veehouder, overl./begr. Kampen 24/29-4-1974, tr. [3] Wilsum 30-9-1920 HARMPJE FIX [6] , geb. Wilsum 25-1-1899, Nh, overl./begr. Kampen 3/7-3-1977, dr. van Gerrit Fix [11], landbouwer, en Annigje Hageman [12].
Uit dit huwelijk:
1. GERRIT JAN TEUNE [72], geb. Kampen 17-4-1921, ged. (Nh) Kampen, stratenmaker, overl./begr. Kampen 14/18-12-1985, tr.[922] JANTIEN EYBRINK [1915].
Zij woonden Groenestraat 12.
2. GERRIT (GAIT) TEUNE [73], geb. Kampen 8-12-1922, ged.(Nh) Kampen, overl./begr. Heino 08-2001, tr. [923] Heino 28-6-1945 BERENDINA (DINA, DIEN) ALBERTS [1978].
Zij woonden na hun huwelijk Klompstraat 15 te Heino.
Van hun kinderen zou ik graag nog nadere gegevens ontvangen.
3. PETER TEUNE [74], geb. Kampen 31-12-1924, ged.(Nh) Kampen, volgt VIIIg.
4. ALBERT (AB) TEUNE [3], geb. Kampen 14-9-1926, ged.(Nh) Kampen, volgt VIIIh.
5. BERTUS TEUNE [75], geb. Kampen 7-1-1928, ged.(Nh) Kampen. volgt VIIIi.
6. HENDRIK, DIRK, HENRY TEUNE [76], geb. Kampen 6-3-1929, ged.(Nh) Kampen, volgt VIIIj.
7. ELIZABETH (LIES) TEUNE [77], geb. Kampen 23-6-1931, ged.(Nh) Kampen, volgt VIIIk.
8. ANNIGJE (ANNIE) TEUNE [78], geb. Kampen 15-6-1933, ged.(Nh) Kampen, volgt VIIIl.
9. WILLEM (WIM) TEUNE [79], geb. Kampen 19-12-1935, ged.(Nh) Kampen, volgt VIIIm.
VIIi. HARMPJE TEUNE [92], geb. Kampen 26-8-1894, tr. [120] 19-11-1914 DERK VAN OMMEN [1704], geb. Kampen 1892, sigarenmaker, zn. van Teunis van Ommen [1706] en Johanna van der Bent [1705].
 Zij hebben altijd in de Johan Willem Frisostraat gewoond en hun dochter Anna later ook.
Uit dit huwelijk:
1. GERRIT JAN VAN OMMEN [2229], verkoper, overl. voor 1999.
Hij had een electriciteits- en lampenwinkel op de hoek van de Kalverhekkenweg en de Groenestraat.
2. JOHANNA (ANNA) VAN OMMEN [2234], tr. [929] Kampen 15-3-1860 ..... STAVARIUS [2240].

LUBBERTUS (Lubbert) TEUNE [149] x EVERTJE SIEBRAND [154]
Kampen (Netherlands)

VIIj. PETER TEUNE [1096], geb. Kampen 11-9-1889, nh, poetser, overl. Groningen 11-12-1944, ondertr. [899] 26-4-1917, tr. [899] Weststellingwerf 12-5-1917 GRIETJE KREDIET [2342].
Hij woont o.a. te Zwolle aan de Hoogstraat 107.
Hij vestigt zich in mei 1914 te Zwolle en vertrekt 20-12-1916 naar Groningen.
Verder is mij over deze familie nog niets bekend.
Uit dit huwelijk:
1. ........ TEUNE [1157].
VIIk. LUBERTUS (LUBBERT) TEUNE [1345], geb. Kampen 9-12-1899, ondertr./tr. [904] Apeldoorn 8/20-7-1923 DIRKJE WILHELMINA BAKKER [2348].
Ook over deze familie zou ik graag nog meer info willen ontvangen.
Uit dit huwelijk:
1. ....... TEUNE [1117], volgt VIIIn.
VIIl. HENDRIKA (HENDRIKJE, HENNIE) TEUNE [1346], geb. Kampen 1-12-1903, overl. 1994, tr. [905] 7-3-1929, tr. kerk (Gr) [905] 7-3-1929 JAN BOEKESTIJN [2344] familiefoto.
Uit dit huwelijk:
1. TEUNIS BOEKESTIJN [3170], geb. De Lier 3-1-1929, tr. [1160] BETTY SWIFT [3181], geb. Spalding 6-11-1932.
2. LUBBERTUS BOEKESTIJN [3171], geb. De Lier 7-7-1931, tr. [1161], ANNIE AARSE [3182], geb. Naaldwijk 15-5-1933.
3. YSBRAND BOEKESTIJN [3172], geb. De Lier 20-8-1932, tr. [1162], INA OUWENDIJK [3183], geb. Den Hoorn 22-7-1936.
4. ELIZABETH BOEKESTIJN [3173], geb. De Lier 18-10-1933.
5. PIETER BOEKESTIJN [3174], geb. De Lier 23-7-1935, tr. [1163] ANNIE VERDUYN [3184], geb. Naaldwijk 5-5-1942.
6. ARIE PIETER BOEKESTIJN [3175], geb. De Lier 9-2-1937, tr. [1164] INEKE VERMEER [3185], geb. De Lier 26-6-1943.
7. ELSJE BOEKESTIJN [3176], geb. De Lier 4-7-1938.
8. HELENA BOEKESTIJN [3177], geb. De Lier 4-7-1938, tr. [1165] MAARTEN AARSE [3186], geb. 's Gravenzande 15-1-1929.
9. HERMINA BOEKESTIJN [3178], geb. De Lier 19-11-1940, tr. [1166] WILLEM HORDIJK [31876], geb. Voorburg 24-6-1938.
10. JAN BOEKESTIJN [3179], geb. De Lier 17-2-1949.
11. GERRIT-JAN BOEKESTIJN [3180], geb. De Lier 6-9-1951, tr. [1167] INEKE MEIJER [3188], geb. De Lier 3-1-1957.

ABRAHAM PETERSZOON TEUNE [195] x (2) FENNEGIEN VAN STRATEN [795]
Kampen -> Zwolle -> Deventer (Netherlands)

VIIm. PETER TEUNE [800], geb. Zwolle 26-1-1877, dg, overl. Deventer 1963, tr. [913] HENDRIKA LUBBERS [2365].
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM (BRAM) TEUNE [2368], volgt VIIIo.
2. EVERT JAN TEUNE [2369], geb. Deventer 27-11-1912, volgt VIIIp.

LAMMERT PETERSZN TEUNE [204] x JULIA CAROLINE WILHELMINA JAEGER [391]
Kampen (Netherlands)

VIIn. HUGO PETER TEUNE [1092], geb./ged.(Dg) Kampen 22-10-1877/27-3-1898, rijwielhandelaar, overl. Zutphen ?, tr. [406] Kampen 4-8-1903 AALTJEN BEST [1093], geb. Amsterdam 17-3-1881, nh, dr. van Willem Best [1327] en Aaltjen ter Stege [1328].
Ze wonen op de volgende adressen te Kampen: Voorstraat 113, Oudestraat 217I, 193I, 191 en Melksteeg 1
Hij vestigt zich op 3‑6‑1921 te Zwolle.
Zijn vorige woonplaats was Kampen.
Hij woont op de volgende adressen te Zwolle: Thorbeckegracht 23, Maurits­straat 64 en Steen­straat 1a.
Tussendoor komt hij blijkbaar terug naar Kampen, want ik vond een vermelding 'met acte van Zwolle 21‑7‑1921'.
Hij vertrekt op 21‑2‑1925 naar Zutphen.
Ze scheiden op 20‑7‑1925.
Zij vertrekt op 3‑7‑1936 naar Utrecht.

Uit dit huwelijk:
1. JULIE CAROLINE WILHELMINA TEUNE [1071], geb. Kampen 14-5-1904, volgt VIIIq.
2. AALTJEN TEUNE [1317], geb. Kampen 4-5-1906, Dg, kantoorbediende, overl. Zwolle 6-2-1935.
3. GEERTRUIDA TEUNE [1318], geb. Kampen 18-3-1908, Dg, kantoorbediende, kapster, tr. [515] 8-2-1938.
Zij woont o.a. aan de Papenstraat 8 te Zwolle.
Zie ook deel G fol. 44 te Zwolle (Gemeentearchief).
4. HUGO PETER TEUNE [1319], geb. Kampen 13-5-1913, volgt VIIIr.
VIIo. GEERTRUIDA TEUNE [1312], geb. Kampen 6-9-1880, Dg, naaister, tr. [523] Kampen 31-10-1901 MARTINUS VAN DEN BERG [1977], overl. voor 1939.
Uit dit huwelijk:
1. GEERTRUIDA VAN DEN BERG [1976], geb. Kampen 18-1-1916, El, overl. Kampen 22-8-1939, tr. [747] GERRIT JAN ZEGER DE HAAN [1975], geb. 1848, overl. Kampen 1-1927, begr. Kampen 26-1-1927.
Zij woont op het moment van overlijden de la Sablonierekade 28.
Ze hebben op dat moment 1 minderjarig kind.
VIIp. PETER HUGO ALBERT LAMMERTZN TEUNE [1337], geb./ged.(Dg) Kampen 21-8-1882/27-3-1904, schilder, overl. Den Haag 1935, tr. [952] Den Haag ca. 1907 IDA MUISHOUT [2438], geb. Den Haag 1881, overl. Den Haag 1950.
Op 14-7-1904 vertrekt hij naar den Haag.
Op 15-6-1905 komt hij terug.
Op 17-2-1906 vertrekt hij naar den Haag (Kapperstraat 20).
Met attestatie naar den Haag 15-9-1907.
Uit dit huwelijk:
1. LAMMERT TEUNE [2439], geb. Den Haag 6-9-1907, volgt VIIIs.
2. ANTON TEUNE [2441], geb. Den Haag 1911, overl. Den Haag 1967, tr. [954].
VIIq. HERMAN KAREL LAMMERTZN TEUNE [1320], geb./ged.(Dg) Kampen 8-12-1884/27-3-1904, kleermaker, tr. [516] Alberta Maria van den Berg Zwolle 30-9-1909 ALBERTA MARIA VAN DEN BERG [1321], geb. Zwolle 4-6-1888, Nh, dienstbode, huishoudster, overl. Deventer 14-5-1967, dr. van Cornelis van den Berg [2595], besteller, en Jennigje Westerhof [2596].
Zij wonen o.a. aan de Thomas à Kempisstraat 153 te Zwolle.
Ze hebben ook nog Buitenkant 36 te Zwolle gewoond.
Op 6‑6‑1905 vertrekken ze naar den Haag (Wilhelminastraat 50).
Hierna wonen ze blijkbaar in Kampen (nog opzoeken).
Op 19‑3‑1909 komen zij weer terug uit Kampen.
Hierna woont hij blijkbaar in Kampen (nog opzoeken).
Op 20-3-1910 wordt in Zwolle hun zoon Lammert geboren.
Op 6‑6‑1910 komt hij weer terug uit Kampen.
Zij vertrekt op 17‑8‑1910 naar Apeldoorn.
Op 20-8-1910 komt hun zoon Lammert weer terug uit Kampen.
Zij vestigt zich op 28‑11‑1910 opnieuw te Zwolle aan de Molen­weg 40.
Zij vertrekt op 21‑5‑1912 naar Amsterdam.
Op 8-9-1912 wordt in Amsterdam hun dochter Jannigje geboren.
Hij vertrekt op 3-11-1914 met attestatie naar Haarlem.
Op 17‑2‑1923 vestigt zij zich opnieuw te Zwolle aan de Wilhelminastraat 5 en later aan de Waterstraat 44.
Op 15-10-1923 vertrekt hun zoon Lammert op 13-jarige leeftijd naar Haarlem!
Op 15‑4‑1924 wordt de scheiding uitgesproken.
Zijn kleinzoon Erik schreef mij "Hij was blijkbaar een gewelddadige man".
Op 9-8-1924 vertrekt hun dochter Jannigje naar Harderwijk op 11‑jarige leeftijd!
Zij vertrekt op 11‑10‑1924 naar Lochem.
Hierna woont zij blijkbaar in Elburg (nog opzoeken).
Zij vestigt zich op 15‑2‑1926 weer te Zwolle aan de Molenweg 16.
Zij vertrekt op 9‑3‑1927 naar Wijhe.
Volgens de Burgerlijke stand te Kampen vertrekt hij op een zeker moment naar Nordhold.

Uit dit huwelijk:
1. Lammert TeuneLAMMERT (BERTUS) TEUNE [1322], geb. Zwolle 20-3-1910, volgt VIIIt.
2. Jannigje TeuneJENNIGJE (JENNY) TEUNE [1323], geb. Amsterdam 18-9-1912, overl. Deventer 15-11-2006, Dg, volgt VIIIu.

ABRAHAM MICHIELSZOON TEUNE [385]  x GRIETJE HOUTMAN [3221]
Kampen -> Winschoten

VIIr. WILLEM AREND TEUNE [1324], geb./ged.(Dg) Kampen 10-2-1891/4-4-1909, barbier, overl. ca. 1945, tr. [1194] ALIDA JOCOMIJNTJE DEN BREMER [3243].
Hij vestigt zich op 30-8-1908 aan de Luttekestraat 9 te Zwolle en vertrekt op 23-2-1910 naar Haarlem.
Hij vestigt zich op 5-6-1912 opnieuw te Zwolle aan de Luttekestraat 9 (vorige woonplaats Kampen) en vertrekt op 24-9-1912 naar Amsterdam.
Jenny Teune uit Deventer, tante van Erik uit Australie, en schoonmoeder van Wim Stempher, vertelde dat ze een zoon van Willem heeft gesproken bij Eriks eerste huwelijk in Haarlem.
Ze hebben in Velsen gewoond, waar de ouders van Hennie's grootmoeder een winkel voor het jonge paar hadden gekocht, opdat zij in hun onderhoud konden voorzien.
Willem Arend heeft zijn vrouw in Gorinchem leren kennen, toen hij daar vanuit Kampen gelegerd was.
Er was blijkbaar alleen contact met 'neef' Bertus (Lammert), de vader van Hans, Erik en Lonneke en de achter(?)nichten in Hilversum en geen verdere contacten met de Teune-tak.
Willem Arend is twee keer getrouwd, maar over zijn andere huwelijk heb ik geen gegevens.
De familie van Hennie, dochter van onderstaande Hendrik, Henk Teune, bezocht 'neef' Bertus (Lammert), de vader van Hans, Erik en Lonneke en zijn eerste vrouw, en bij die gelegenheid kregen Hennie en haar zus van zijn kinderen Hans en ? een poppenserviesje.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, Henk TEUNE [3244], geb. Velsen 13-10-1914, volgt VIIIv.

VIIs. MACHIEL ABRAHAM TEUNE [1094], geb. Winschoten 10-1-1873, dg, kapitein, kwartiermeester artillerie, overl. Arnhem 12-5-1950 (362), tr. [407] Zutphen 5-4-1904 (32) MELANIE IRMA MUNDER [1095], geb. Zutphen 21-2-1881, nh.
Zijn vorige woonplaats was 's‑Gravenhage.
Hij vestigde zich te Zwolle op 17‑10‑1907.
Hij woont o.a. te Zwolle aan de Emmastraat 7a.
Hij vertrekt op 11‑4‑1914 naar Amersfoort.
Zij vertrekt met haar kinderen op 16‑6‑1914 (dus 2 maanden later) naar Amersfoort.
Zij hebben nog enkele kinderen gekregen.

Uit dit huwelijk:
1. JOHANN HEINRICH CAREL TEUNE [1314], geb. 's Gravenhage 19-1-1905, Nh.
2. FREDERIK HENDRIK TEUNE [1315], geb. 's Gravenhage 12-1-1906, Nh.
3. MACHIEL THEODOR TEUNE [1316], geb. Zwolle 28-3-1914, Nh.

JAN TEUNE [1178]  x ELIZABETH HINDRIKS (BETJE) WOLTHUIS (WOUDTHUIS)  [1186]
Leek -> Hoogkerk -> Zuidlaren (Netherlands)

VIIt. DANIEL PIETER TEUNE [1431], geb. Hoogkerk 13-10-1877, overl. na 1958, tr. [544] Hoogkerk 14-6-1900 PIETERKE STUIT [1435], geb. Pieterburen 9-6-1880.
Zij woonden in 1926 1e Spoorstraat 9.
Uit dit huwelijk:
1. JAN TEUNE [1437], geb. Hoogkerk 20-12-1900, overl. Rotterdam, tr. [546] WILLEMINA KOERS [1443], geb. 8-8-1906.
2. HENDRIK TEUNE [1438], geb. Hoogkerk 9-3-1902, overl. Groningen, tr. [547] LOKKE VAN DE VEEN [1444], geb. 4-1-1905.
3. HARM TEUNE [1439], geb. Hoogkerk 3-12-1903, overl. Kaapstad 12-6-1927.
4. DANIEL TEUNE [1440], geb. Hoogkerk 5-8-1906.
5. EGBERTUS TEUNE [1441], geb. 16-12-1911, overl. Groningen 29-11-1946, tr. [548] ENGELTJE DIJKMAN [1445], geb. 16-9-1913.
6. ANNE TEUNE [1442], geb. Groningen 15-1-1922, tr. [549] JEANNE THERESE KEIJDENIERS [1446], geb. 1-11-1921.
Zij vertrekken op 29 december 1952 naar Doorn.
VIIu. HENDRIK, HENRY TEUNE [1432], geb. Hoogkerk 12-1-1880, schipper, overl. Wheaton, du Page, IL 15-4-1966,  tr. [545] ELIZABETH (IDA, EBELTJE) KOOPMANS [1436], geb. ca. 1880, overl. c. 1956;
familiefoto
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. JOHN, JAN TEUNE [2850], geb. 1907, volgt VIIIw.
2. JULIUS TEUNE [2849], geb. 10-8-1909, volgt VIIIx.
3. ELIZABETH TEUNE [2851], geb. ca. 1912, volgt VIIIy.
4.
HARRY TEUNE [2852], geb. ca. 1914, volgt VIIIz.
5.
DANIEL TEUNE [2853], geb. ca. 1915, volgt VIIIaa.
6.
JACOB TEUNE [2854], geb. 1918, overl. 1941.

ITE TEUNE [1179] x ANJE OORTMAN [1187]
Leek -> Bedum (Netherlands)

VIIv. PIET(ER) TEUNE [1813], geb. Bedum 14-5-1879, schoenmaker in Onderdendam, overl. Bedum 8-1-1943, tr. [709] Bedum 28-02-1903 MARTJE HOLTHOF, OLTHOFF [2351], geb. Bedum 14-5-1879, overl. Bedum 19-3-1953.
Uit dit huwelijk:
1. ALBERT TEUNE [2349], geb. Bedum 3-3-1906, volgt VIIIab.
2. ITE TEUNE [2350], geb. Bedum 4-5-1904, volgt VIIIac.
3. ANJE TEUNE [2633], geb. Onderdendam na 1906, tr. [1009] KLAAS ZIJLEMA [2636], boekhouder te Leeuwarden.
4. LUBBERT TEUNE [2634], geb. Onderdendam na 1906, schoenmaker in Onderdendam en Zevenhuizen.
5. DANIEL TEUNE [2635], geb. Onderdendam na 1906, onderwijzer.
VIIw. DANIEL TEUNE [1164], geb. Appingedam 13-6-1880, beurtschipper, overl. Appingedam 4-1947, tr. [658] Appingedam 15-5-1911 ANJE VAN WIJK [785], geb. 29-5-1888, overl. Appingedam 1957
familiefoto
Meer info over de familie
Uit dit huwelijk:
1. KLAZIENA TEUNE [2637], geb. Onderdendam 14-3-1911, volgt VIIIad.
2. ANJE (ANNIE?) TEUNE [2603], geb. Onderdendam 23-10-1913, volgt VIIIae.
3. ITE GOITZE TEUNE [1076], geb. 30-6-1915, volgt VIIIaf.
4. JANTJE TEUNE [2638], geb. Onderdendam 25-3-1917, volgt VIIIag.
5. GOITZE PIETER TEUNE [2639], geb. Onderdendam 18-5-1920, volgt VIIIah.
6. PIETER TEUNE [1685], geb. 6-9-1922, volgt VIIIai.
VIIx. TRIJNTJE TEUNE [2628], geb. na 1880, tr. [1008] POPKO TROMP [2629], geb. Bedum, timmerman.
Uit dit huwelijk:
1. JACOB TROMP [2630].
2. PIET TROMP [2631].
3. ITE TROMP [2632].

JOHANNES (JOHN) TEUNE [2476] x GRIETJE (GRACE) LANENGA (LANINGA) [2477]
Hoogkerk -> Bedum (Netherlands) -> Chicago (USA)

VIIy. DANIEL TEUNE [2481] , geb. Bedum 30-10-1887, overl. Berwyn, Cook 1-11-1971, tr. [1007] Bedum 1-8-1908 AALTJE, ALICE HENDRIKS [2627], geb. Roden 16-5-1883 of 16-5-1882 of 26-03-1883, overl. Chicago (Illionois) 19-9-1962.
Hij emigreerde rond 1910 met zijn ouders en broers en zussen naar de Verenigde Staten.
Hun woonplaats was 60650 (Berwyn, Cook, IL).
familiefoto
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNES (JOSEPH, JOE) TEUNE [2682], geb. Bedum 28-1-1909, volgt VIIIaj.
2. ALYCE TEUNE [2755], geb. 31-3-1911, overl. Hudsonville 15-3-1996.
3. JOHN TEUNE [2746], geb. 13-5-1915, volgt VIIIak.
4. IDA TEUNE [2756], geb. Cicero 25-3-1917, volgt VIIIal.
5. HENRIETTA TEUNE [2743], geb. Chicago 19-5-1920, volgt VIIIam.
6. PETER TEUNE [2757], geb. 4-5-1923, volgt VIIIan.
7. DANIEL TEUNE [2758], geb. 27-5-1925, overl. 30-5-1925.
8. MINNIE TEUNE [2759], geb. 11-7-1927, volgt VIIIao.
9. GRACE TEUNE [2760], geb. , volgt VIIIap.
VIIz. JAN (JOHN) TEUNE [2483] , geb. Bedum 7-12-1889, eigenaar van rommelhandel en eigenaar kippenfarm, overl. Wyoming (Michigan) 12-1966, tr. [1017] Chicago (Illinois) ca. 1910 MINNIE ELSLO [2660], geb. 21-11-1893, kokkin, verpleegster en arbeidster in meubelfabriek, overl. Lafayette (Indiana) 8-1969.
Hij is op 16-2-1910 naar Chicago vertrokken.
Al zijn broers en zusters zijn op 5-10-1910 naar Chicago vertrokken, evenals zijn ouders.
Zij woonden 49426 (Zeeland, Ottawa, MI). Later vond ik op internet het adres Hudsonville, Michigan.
Als zij overlijdt woont ze 49420 (Hart, MI).
Uit dit huwelijk:
1. MARGARET TEUNE [2761].
2. HENRY TEUNE [2762], volgt VIIIaq.
3. FLORENCE TEUNE [2763], volgt VIIIar.
VIIz. ITE; EDWARD TEUNE [2484], geb. Bedum 27-3-1892, overl. Hamilton, Allegan 8-1968, tr. [1018]HELEN (Ike of Ilse) BULTHUIS [2661]
Hij emigreerde in 1910 met zijn ouders naar de Verenigde Staten.
Zij woonden 49423 (Hamilton, Allegan, MI).
familiefoto
familiefoto.
Uit dit huwelijk:
1. GRACE TEUNE [2668], volgt VIIIas.
2. HENRY TEUNE [2669], volgt VIIIat.
3. JOHN TEUNE [2670], volgt VIIIau.
4. JEAN TEUNE [2671], volgt VIIIav.
5. PETER TEUNE [2672], volgt VIIIaw.
6. GARRET TEUNE [2673], volgt VIIIax.
VIIab. GERBINA (IDA) TEUNE [2485] , geb. Bedum 22-6-1906, tr. [1019] JERRY HUINER [2662] familiefoto.
Uit dit huwelijk:
1. MARIE HUINER [2777], volgt VIIIay.
2. GRACE HUINER [2778].
3. JOHN HUINER [2779].
4. GERALDINE HUINER [2780].
5. MARTIN HUINER [2781].
6. THERESA HUINER [2782].
VIIac. GERRITJE (GRACE) TEUNE [2486] , geb. Bedum 6-10-1897, tr. [1020] PETER TER MATT [2663].
Uit dit huwelijk:
1. JOHN TER MATT [2764].
2. JACK TER MATT [2765].
3. GRACE TER MATT [2766].
4. THERESA TER MATT [2767].
VIIad. HARM (HERMAN) TEUNE [2488] , geb. Bedum 4-5-1902, overl. Harvey, Cook County 17-9-1988, tr. [1021] CARRIE BOSS [2664], geb. 4-12-1901, overl. Harvey, Cook County 12-8-1996.
Hij emigreerde in 1910 met zijn ouders en broers en zussen naar de Verenigde Staten.
Zij woonden 60473 (Harvey, Cook, IL).
Uit dit huwelijk:
1. JOHANNA TEUNE [2680], geb. Chicago 23-2-1931, volgt VIIIaz.
2. GRACE TEUNE [2768], volgt VIIIba.
3. WILLIAM TEUNE [2769], volgt VIIIbb.
4. MARY TEUNE [2770], volgt VIIIbc.
5. HERMINA TEUNE [2771], volgt VIIIbd.
6. CAROLYN TEUNE [2772], volgt VIIIbe.
7. HERMAN TEUNE [2773], volgt VIIIbf.
VIIae. TRIJNTJE (TRACY) TEUNE [2489] , geb. Bedum 26-4-1904, tr. [1022] GEORGE VAN KAMPEN [2665].
Uit dit huwelijk:
1. GEORGE VAN KAMPEN [2774], volgt VIIIbg.
2. GRACE VAN KAMPEN [2775], volgt VIIIbh.
3. JAMES WARREN VAN KAMPEN [2776], volgt VIIIbi.
VIIaf. LENA TEUNE [2490] , tr. [1023] CLARENCE HOFFMAN [2666]
familiefoto
Uit dit huwelijk:
1. GRETCHEN HOFFMAN [2787].
2. DELORIS HOFFMAN [2788].
VIIag. PETER TEUNE [2491] , geb. Bedum 21-12-1908, overl. Harvey, Cook County 3-1982, tr. [1024] SADIE SCHAAF (SCHAFF) [2667], geb. 17-12-1912, overl. Harvey, Cook County 20-3-1988
familiefoto
Uit dit huwelijk:
1. PETER TEUNE [2783], geb. Chicago 28-11-1936, volgt VIIIbj.
2. CAROL TEUNE [2784], geb. Chicago 6-4-1938, volgt VIIIbk.
3. PHYLLIS TEUNE [2786], geb. Chicago 28-12-1940, volgt VIIIbl.

click to go to other generation:
I-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

For more information e-mail:

Back to the Herma Teune Home Page

Last changed: july 2009