Genealogy Family Teune (Thöne) Generation V

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
(Number)            = Archivenumber, Archivnummer, Archiefnummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email

click to go to other generation:
I-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

WILLEM JANSEN LEENE [175] x TRIJNTJE (TRIENE) PETERSEN TEUNE, THEUNE [174]
Kampen (Netherlands)

Va. ELSJE WILLEMS LEENE [176], Geb./ged.(Dg) Kampen 27-9-1777/29-3-1799, overl. Kampen 5-4-1808, ondertr./tr. [112] Kampen 6-11/4-12-1801 JACOB MEURER, MURE, MUERER [223], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 1-10-1776/11-4-1824, veehouder, bouwlieden, overl. Kampen 19-5-1849, zn. van Peter Hansen Meurer, Murer [247], veehouder, en Femmegjen (Fennigien) Peters Teune [231] zie IVl.

PETER PETERSZN TEUNE [21] x ELSJEN JANSEN TEUNE [22]
Kampen (Netherlands)

Vb. JENTJEN (JENTIEN) TEUNE [157], geb./ged.(Dg) Kampen 15-2-1800/27-3-1825, overl. Doornspijk 18-5-1864, ondertr. [157] Kampen, tr. [157] Kampen 29-4-1830 HENDRIK BEREND (HEIN BART) LANGEN [439], geb. Oosterwolde 13-8-1802, landbouwer, zn. van Gerrit Hendriks Langen [440], landman, en Johanna van Marle [441].
Uit dit huwelijk:
1. ELSJE DE LANGE [1090], geb. Kampen 10-10-1834.
2. PETRUS JACOBUS DE LANGE [1883], geb. Kampen 13-5-1837, overl. Kampen 7-2-1838.
Vc. BARBERA (BERBER) TEUNE [159], geb./ged.(Dg) Kampereiland/Kampen 2-1-1803/27-3-1825, overl. Kampen 18-8-1849, ondertr./tr. [45] Kampen 9-4/14-5-1829 ASJEN JANS VAN DIJK [160], geb./ged.(nh) Brunnepe/Kampen ca. /15-6-1803, boerenknegt, veehouder overl. Kampen 5-1847, zn. van Jan Berends van Dijk [437] en Steventje Berends Jans [438], werkvrouw.
Uit dit huwelijk:
1. JAN VAN DIJK [1868], geb. Kampen 22-9-1829, Dg, overl. Kampen 19-8-1849.
2. PETER VAN DIJK [414], geb. Brunnepe 9-11-1831, Dg.
3. STEVEN VAN DIJK [415], geb. Brunnepe 10-11-1833.
4. ABRAHAM VAN DIJK [416], geb. Brunnepe 4-11-1835.
5. ELSJEN VAN DIJK [1871], geb. Kampen 3-9-1837, Dg, overl. Kampen 24-2-1839.
6. ELSJEN VAN DIJK [1873], geb. Kampen 12-12-1839, Dg.
7. ANNECHIEN VAN DIJK [1874], geb. Kampen 18-7-1841, Dg, overl. Kampen 8-1-1843.
8. AALT VAN DIJK [1875], geb. Kampen 18-7-1841, ged.(Dg) Kampen, overl. Kampen 21-2-1843.
9. AALT VAN DIJK [1877], geb. Kampen 29-11-1843, Dg.
Vd. FEMMECHIEN TEUNE [162], geb./ged.(Dg) Kampen 26-6-1809/4-4-1830, dienstbode, overl. Zwollekerspel 29-7-1841, tr. [46] Kampen 1-5-1834 KLAAS JANS RIEZEBOS(CH) [163], geb. IJsselmuiden 21-7-1798, boerenknecht, overl. IJsselmuiden 14-11-1869.
Uit dit huwelijk:
1. ELSJE RIEZEBOS [1424], geb. Zwollekerspel 28-4-1835, overl. IJsselmuiden 29-4-1873.
2. WILLEMINA RIEZEBOS [1791], geb. Zwollekerspel 11-4-1836.
3. ANNIGJE, ANNECHIEN RIEZEBOS [1884], geb. Zwollekerspel 27-9-1837, overl. Kampen 24-7-1917.
4. MARRIGJE, MARRECHIEN RIEZEBOS [1885], geb. Mastenbroek 10-12-1838, overl. Kampen 6-8-1896.
5. PETERTJE RIEZEBOS [1886], geb. Mastenbroek 9-2-1840, overl. Kampen 5-5-1841.
Ve. HELENA (LEENTJE) PETERS TEUNE [165], geb./ged.(Dg) Kampen 7-8-1812/23-3-1834, arbeidster, overl./begr. Kampen 19/24-4-1883, ondertr./tr. [47] Kampen 27-2/16-3-1843 LAMBARDUS (LUBBERTUS) SCHOONHOVEN [166], geb. Doornspijk 2-8-1809, arbeider, overl. voor 1883, zn. van Hendrik Schoonhoven [445] en Machteltje Delbringe [446], arbeidster.
Uit dit huwelijk:
1. PETER SCHOONHOVEN [1889], geb. Kampen 27-3-1844, Dg, overl./begr. Kampen 28/31-8-1849.
2. ELSJEN SCHOONHOVEN [1890], geb. Kampen 7-6-1845, Dg.
3. HENDRIKJE SCHOONHOVEN [1892], geb. Kampen 29-8-1847, Dg.
4. AART SCHOONHOVEN [1893], geb. Kampen 26-4-1849.
5. GEERTJE SCHOONHOVEN [1894], geb. Kampen 9-6-1851, Dg.
6. PETRUS SCHOONHOVEN [1895], geb. Kampen 1-7-1853, Dg.
7. PETER SCHOONHOVEN [1896], geb. Kampen 7-1855, Dg.
Vf. PETER PETERSZOON TEUNE [17], geb./ged.(Dg) Kampen 1-5-1814/23-3-1834 (79), boerenknecht, landman, veehouder, landbouwer, overl./begr. Kampen 27-4/1-5-1873 (143) (123), tr.(1) [36] Kampen 31-10-1844 (92) WICHERTJE SCHRIJVER [133], geb. 's Heerenbroek 26-8-1808,  ged. (Nh) 4-9-1808, veehoudster, overl./begr. Kampen 25/31-1-1851 (31) (33), dr. van Jan Schrijver [134], veehouder, en Jacobjen Herms [135].
Uit dit huwelijk:
1. ELSJE TEUNE [137], geb. Kampen 4-5-1845 (154) of 30-4-1845, overl./begr. Kampen 21/25-7-1846 (199) (205).
Zij woont op het moment van overlijden op het Haatland letter D nr. 62.
2. PETER TEUNE [399], geb./ged.(Dg) Kampen 2-12-1847/22-3-1868, landbouwer, overl. Kampen 14-7-1871 (328).
Hij woont op het moment van overlijden op het eiland wijk 5 nr. 433.
Hij is altijd ongehuwd gebleven.
3. JAN PETERZN TEUNE [138], geb./ged.(Dg) Kampen 11-2-1849/19-3-1871, volgt VIa.
4. ELSJE TEUNE [139], geb. Kampen 20-1-1851 (29), overl. en begr. Kampen 4-3-1854 (58 of 236).
Woont wijk VI 313.
Zij woont op het moment van overlijden op het Haatland letter D nr. 69.

PETER PETERSZOON TEUNE, tr.(2) [9] Kampen 4-9-1851 (76) HERMPJEN KORNELIA BOER [18], geb. Kampereiland 26-12-1823 (266) of 26-12-1824, Dg, later Nederlands Hervormd, veehoudster, landbouwster, overl. en begr.  Kampen 18-7-1897 (275), dr. van Cornelis Gerrits Boer [23], veehouder, landman, boerenknegt en Hermpjen Jans van der Weerd [24].
Uit dit huwelijk:
1. CORNELIS TEUNE [143], geb./ged.(Dg) Kampen 19-7-1852/30-3-1873, volgt VIb.
2. .....  TEUNE [1065], geb. Haatland 23-2-1854, overl. Kampen 23-2-1854 (45).
3. HARM PETERSZN TEUNE [144], geb./ged.(Dg) Kampen 25-2-1855/7-4-1878 (84), overl. Deventer 21-3-1912 (94).
Woont wijk VI 313.
Hij is altijd ongehuwd gebleven.
Hij vertrekt 9-3-1898 naar Deventer (krankzinnigengesticht).
4. EGBERT TEUNE [145], geb. Kampen 23-8-1856, volgt VIc.
5. Gerrit Jan TeuneGERRIT JAN TEUNE [9], geb. Kampen 8-4-1858, volgt VId.
6. ABRAHAM TEUNE [146], geb. Kampen 18-4-1859 (176), overl./begr. Haatland/Kampen 21/25-1-1860 (403) (22).
Hij is in 1860 begraven te Kampen in graf 319.
In 1977 is in ditzelfde graf Jans Beek begraven.
7. ABRAHAM TEUNE [147], geb. Haatland 7-10-1860 (379), overl. Kampen 15-11-1860 (17).
Hij woont op het moment van overlijden op het eiland wijk 5 nr. 68.
8. ELSJE TEUNE [148], geb. Kampen 20-10-1861, Dg, overl. Kampen 25-8-1932, tr.(1) [43] Kampen 14-4-1887 DRIES VAN DE WETERING [153], geb. ca. 1865, overl. voor 1932, tr.(2) [396] Kampen 16-11-1922 HENDRIK VAN HEERDE [1059].
Zij woont op het moment van overlijden aan de Boven Nieuwstraat nummer 46.
In de kantlijn van haar overlijdensbericht staat vermeld: welk g.m. overl. Cath. Gillestr. 4 bij Oldenbroek. Dit wil ik nog opzoeken.

9. LUBBERTUS (LUBBERT) TEUNE [149], geb. Kampen 25-12-1862, volgt VIe.
10. HERMPJE TEUNE [150], geb. Haatland 29-12-1863 (597), Dg, overl./begr. Kampen 11/15-7-1864 (271) (214).
11. ADOLF TEUNE [151], geb. Kampen 30-5-1865 (246), overl./begr. Kampen 17/20-7-1865 (287) (245).
Hij werd in 1865 te Kampen begraven in graf 124.

ABRAHAM TEUNE, TUENE [178] x ANNEGIEN MICHIELS SCHABELS [179]
Kampen (Netherlands)

Vg. PETER ABRAHAMSZOON TEUNE [183], geb./ged.(Dg) Kampen 26-6-1807/27-3-1825, gruttersknecht, winkelier, koopman, overl./begr. Kampen 17/20-4-1876, ondertr./tr. [54] Kampen 11/22-8-1839 GEERTRUIDA VAN DEN BERG [190], geb. Kampen 28-2-1812, Nh, overl./begr. Kampen 18/22-3-1899, dr. van Jan van den Berg [443], wever, en Everdina van Dijk [444].
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM PETERSZOON TEUNE [195], geb./ged.(Dg) Kampen 17-3-1840/18-3-1860, volgt VIf.
2. JAN TEUNE [196], geb. Kampen 22-4-1842, pr, overl. Kampen 17-9-1854.
3. ANNIGJE TEUNE [197], geb./ged.(Dg) Kampen 9-4-1844/15-3-1863, tr. [514] WILLEM JAN BOUHUIJS [1313], geb. Amsterdam 21-3-1834, Nh, militair, begr. Kampen 4-12-1885.
4. EVERDIENA TEUNE [198], geb./ged.(Dg) Kampen 5-6-1845/26-3-1865, overl./begr. Kampen 6/9-5-1925, tr. [395] voor 1883 WILLEM AREND KALVERKAMP [1058], geb. ca. 1840, onderwijzer, overl. Kampen 6-1924, begr. Kampen 2-7-1924.
5. MICHIEL PETERSZN TEUNE [199], geb./ged.(Dg) Kampen 17-4-1847/31-3-1867, volgt VIg.
6. NIESJE TEUNE [200], geb. Kampen 10-1849, overl./begr. Kampen 5/8-8-1850.
7. LAMMERT PETERSZN TEUNE [204], geb./ged.(Dg) Kampen 2-4-1851/10-3-1872, volgt VIh.
8. ELSJE TEUNE [201], geb. Kampen 2-7-1853, overl. Kampen 5-9-1854.
9. PETER TEUNE [1409], geb. Kampen 23-2-1854, overl. Kampen 23-2-1854.
Vh. ELSJEN TEUNE [184], geb./ged.(Dg) Kampen 9-9-1810/27-3-1831, overl./begr. Kampen 14/18-3-1863, tr. [55] Kampen 1834 HARM WESTERHUIS [191], geb. 1810, beurtschipper op A'dam, zn. van Harm Westerhuis [340].
Uit dit huwelijk:
1. HARM WESTERHUIS [341], geb. Kampen 1849.
2. ABRAHAM WESTERHUIS [2167].
3. PETER WESTERHUIS [2168], beurtschipper.
4. ANNIGJE WESTERHUIS [2169], tr. [825] JOHANNES PIETER SCHWAB PIETERSZOON [2171], spekslager, zn. van Pieter Schwaab [638], sergeant, en Marie Sophia Bouman [639].
5. FEMMETJE WESTERHUIS [2170], tr. [826] Amsterdam HENDRIK BEENEKAMP [2172], zeilmaker.
Vi. MICHIEL ABRAHAMS TEUNE [185], geb./ged.(Dg) Kampen 15-7-1813/15-4-1832 (119), beurtschipper op Amsterdam, arbeider, winkelier, overl. Kampen 26-4-1883 (156), tr. [56] Hoogezand 29-12-1842 (43) KASPERDINA DOORNBUSCH [192], geb. Groningen 10-1-1820, Nh, overl./begr. Kampen 23/28-2-1866 (61).
Hij woont op het moment van overlijden aan de Oudestraat wijk 4 nummer 605.
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM MICHIELSZOON TEUNE [385], geb. Kampen 15-10-1843, pr, schoolleerling,kantoorbediende, volgt VIi.
2. JACOBA TEUNE [386], geb./ged.(Dg) Kampen 21-3-1846/26-3-1865, schoolleerlinge.
Woont wijk III 171.
3. BEREND TEUNE [203], geb. Kampen 10-9-1847 (263), overl./begr. Kampen 22/27-7-1849 (208) (211).
Hij woont op het moment van overlijden in de Hofstraat wijk 3 nr. 122.
4. BEREND MICHIELSZN TEUNE [393], geb./ged.(Dg) Kampen 4-12-1850/10-3-1872, volgt VIj.
5. ANNEGIEN TEUNE [202], geb. Kampen 23-8-1852 (269), overl./begr. Kampen 22/25-9-1852 (256) (253).
Woont wijk III 171.
Zij woont op het moment van overlijden op de Vloeddijk wijk 2 nr. 65.
6. PETER TEUNE [387], geb. Kampen 14-11-1853, overl. Gorssel 24-5-1870 (202).
Woont wijk III 171.
Hij houdt op het moment van overlijden tijdelijk verblijf te Gorssel op Nederlandsch Meltraij (?).
Hij is altijd ongehuwd gebleven.
7. KLAAS TEUNE [388], geb. Kampen 7-7-1855, overl. Hoogezand 17-4-1872 (101).
Woont wijk III 171.
Hij woont op het moment van overlijden te Hoogezand en wel te Kalkwijk.
Hij is altijd ongehuwd gebleven.
8. JAN TEUNE [389], geb. Kampen 14-4-1857, volgt VIk.
Vj. JAN ABRAHAM TEUNE [186], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 28-7-1816/19-3-1837, gruttersknecht, voerman, diligence ondernemer, landbouwer, overl./begr. Kampen 14/18-7-1860 (283) (247), ondertr./tr. [57] Kampen 24-6/11-7-1844 (49) MARIA SOPHIA SCHWAB [193], geb. Kampen 15-6-1823, El, dr. van Andreas Schwab [447], spekslager, en Dirkje Weijenberg [448].
03-6-1844: Nationale Militie, ligting 1835, lotingsnummer 129:
uit hoofde van het gemis van de vereischte lengte in 1839 finaal is vrijgesteld, geregistreerd 830 03-06-1844.
Bij hun ondertrouw op 24-06-1844 staat vermeld, dat de getuigen t.b.v. Jan Teune, voerman wonende te Kampen ...... verklaard ..... abusievelijk is vermeld geboren uit Abraham
Theune en Annechien Schabels .... moet zijn Abraham Teune en Annigje Schabels.
Getuigen bij dit huwelijk: Abraham Teune, z.b., 69 jaar, vader (*1775) en Peter Teune Abrahamszoon, winkelier, 37 jaar, broeder (*1807), Michiel Abrahamszoon Teune, beurtschipper op Amsterdam, 31 jaar, broeder en Daniel Abrahmszoon Teune, grutter, 25 jaar, broeder (*1819), alle wonende te Kampen.
Zij wonen wijk III 170.
Hij woont op het moment van overlijden in de Nieuwstraat wijk 2 nr. 176.
Hij wordt in 1860 begraven te Kampen in graf 326.
Als laatste werd in 1962 in dit graf Gerrigje Siebrand begraven.
Na het overlijden van haar man vertrekt zij met haar zoon op 10 mei 1861 naar Deventer.
Daar hertrouwt ze met Jan Lieftink.
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM JAN TEUNE [392], geb. Kampen 13-9-1855 (320).
Hij vertrekt op 10 mei 1861 met zijn moeder naar Deventer.
Daar moet hij nog veel nageslacht hebben voortgebracht.
Vk. JANTJE (JANSJE) TEUNE [189], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 17-2-1822/4-4-1841, overl. Kampen 27-11-1881, tr. en tr. kerk (El) [58] Kampen 9-9-1847 JOHAN CHRISTIAN (CHRISTOFFEL) SCHMIDT [194], geb. Kampen 6-1803, ged. Kampen 19-6-1803, overl. voor 1852, zn. van Paulus Schmidt [453] en Regina Johanna Sorg [454].
Zij woont op het moment van overlijden aan de Nieuwstraat wijk 3 nummer 240.
Zij woont o.a. Oudestraat 279, wijk II 401.
Op 19 mei 1852 vertrekt zij naar Wijhe.
Uit dit huwelijk:
1. ABRAHAM SCHMIDT [1881], geb. Kampen 26-12-1850.

STEVEN ELBERTS BLEIJENBERG [221] x ANNIGJEN (ANNECHIEN) JANS TEUNE [208]
Kampen (Netherlands)

Vl. JAN BLEIJENBERG [222], geb. Kampen 4-4-1808, Dg, arbeider, overl. Oldebroek 23-2-1860, tr. [753] AALTJE VAN EUNEN (VAN OENE) [1996], overl. Oldebroek 17-10-1856, dr. van Gerrit van Eunen (van Oene) [1997].
Uit dit huwelijk:
1. HANNIGJE BLEIJENBURG [1384], geb. Kamperveen 1843, volgt VIl.

JACOB MEURER, MURE, MUERER [223] x FEMMIGJEN JANSEN TEUNE [209]
Kampen (Netherlands)

Vm. JAN MEURER, MURE [702], geb./ged.(Dg) Kampen 6-2-1812/23-3-1834, arbeider, overl. Kampen 8-6-1873, tr. [378] Genemuiden 23-11-1839 JENTJE VAN DER MAAT [1006] geb. Genemuiden 30-09-1812, overl. na 1875.
Hij woont op het moment van overlijden in de Groenestraat wijk 3 nummer 339.
Uit dit huwelijk:
1. PETER MEURER [1038], geb. Genemuiden ca. 1847, volgt VIm.
2. JAN MEURER [1054], geb./ged.(Dg) Genemuiden/Kampen ca. 1850/10-4-1870, touwslager, overl. Kampen 5-5-1908, tr.(1) [392] Kampen 22-4-1875 EVERTJE VINKE [1055], geb. Kampen 1834, dr. van Jan Vinke [1100], arbeider, en Willempje Brokkelkamp [1101],
Hij heeft een attestatie voor de Hervormde Gemeente te Kampen.

JAN MEURER, MURE [702], geb./ged.(Dg) Kampen 6-2-1812/23-3-1834, arbeider, overl. Kampen 8-6-1873, tr.(2) [393] Kampen 27-5-1902 PIETJE VISSER [1056].
Hij woont op het moment van overlijden aan de Oudestraat nummer 265.
3. HARM MEURER [1009], geb. Genemuiden ca. 1843, volgt VIn.
4. JENTJE MEURER [1102], geb. Genemuiden 1853, ged.(Dg) Kampen 10-3-1872, dienstbode, tr. [412] Kampen 6-12-1877 TIJMEN RIPPEN [1103], geb. Lemmer 1853, pottenbakker, zn. van IJke Tijmens Rippen [1104], pottenbakker, en Wietske Gerrits Visser [1105].
Zij berigt in 1876 tot den ander kerkgenootschap over te gaan.
5. .... MEURER [1137], tr. [426] EGBERTUS JACOBUS TENKINK [1136], geb. ca. 1829, smid.
Vn. CHRISTIAAN MEURER, MURE [337], geb./ged.(Dg) Kampen 4-2-1825/30-3-1844, arbeider, overl. Kampen 26-1-1889, ondertr. [261] Kampen 5-1860, tr. [261] Kampen 31-5-1860 DIRKJE BRUINS [712], geb. Schokland 1834, dr. van Theunis Alberts Bruins [710], visscher, en Jannetje Jans Mostert [711].
Hij woont op het moment van overlijden aan de Nieuwstraat wijk 2 nummer 189.
Uit dit huwelijk:
1. FEMMIGJE MEURE [1005], geb. Brunnepe 12-12-1860, overl. Brunnepe 26-9-1861.
Zij woont op het moment van haar geboorte in Brunnepe wijk 5 nummer 264.

CHRISTIAAN PETERS KRIPS [509] x ELSJE MEURER, MURE [564]
Kampen (Netherlands)

Vo. FEMMECHIEN KRIPS [595], geb./ged.(Dg) Kampen 8-12-1806/4-4-1830, dienstbode, overl. Kampen 7-10-1859, tr. [223] Kampen 19-1-1840 JACOB VAN KANNEL [602], geb. Reichenbach 2-9-1798, kledermaker, arbeider, overl. Kampen 2-6-1868, zn. van Jacob van Kannel [1022] en Susanna Ausch [1023].
Zij bevindt zich op het moment van overlijden in het huis staande op de Vloeddijk genaamd het Ziekenhuis wijk 1 num­mer 212.
Hij overlijdt in het huis op de Vloeddijk wijk 1 nr. 316 zijnde het stadsziekenhuis.
Uit dit huwelijk:
1. JAN KRIPS [601], geb. Kampen 26-7-1832, overl. Kampen 10-9-1832.
Hij woont op het moment van overlijden op de Kalverhekkenweg no. 43 wijk 4.
Vp. CHRISTIAAN KRIPS [594], geb./ged.(Dg) Kampen 10-10-1813/16-3-1845, schippersknecht, schipper, overl. Kampen 28-5-1849, tr. [224] Kampen 4-2-1841 AALTJEN VAN EUNEN [603], geb. Kampen 21-9-1817, dienstbode, overl. Kampen 10-7-1854, dr. van Hermen van Unen (van Eunen) [606], arbeider, en Geertje Beerts van de Heuvels [607].
Hij woont op het moment van overlijden in het huis staande in de Vloeddijk genaamd het Ziekenhuijs wijk een nummer 212.

Uit dit huwelijk:
1. ELIZA CHRISTINA, ELSJE KRIPS [682], geb./ged.(Dg) Kampen 23-5-1841/10-3-1861, overl. Kampen 28-6-1925, ondertr. [253] Kampen, tr. [253] Kampen 16-5-1867 ANTONIE JOHANNES VAN GELDER [683], geb. Kampen ca. 1837, timmerman, zn. van Jan van Gelder [684] en Hendrika Femia van den Vegt [685].
10-9-1887: Anthonij Johannes van Gelder van de Hervormde Gemeente te Kampen naar de Doopsgezinde Gemeente te Kampen;
Ingekomen Attestaties 1841-plm. 1914, nr. 16, Archief Doopsgezinde Gemeente.
2. JACOB KRIPS [1878], geb./ged. (Dg) Kampen 21-3-1846/11-3-1866, kastenmakersleerling.
Hij vertrekt in 1882 met attestatie naar 's Gravenhage.
Hij verblijft ook in het Groot Burger Weeshuis aan de Cellebroedersweg no. 518 wijk 1 (zie film 19+20).
Overgenomen op blad 2545 (nog opzoeken).
3. HERMAN KRIPS [1880], geb. Kampen 23-1-1850, Dg.
Hij vertrekt 29-11-1869 naar Watergraafsmeer in Noord Holland.
Hij verblijft ook in het Groot Burger Weeshuis aan de Cellebroedersweg no. 518 wijk 1 (zie film 19+20).

JACOB MEURER, MURE, MUERER [223] x ELSJE WILLEMS LEENE [176]
Kampen (Netherlands)

Vq. FEMMECHIEN (FEMMIGJE) MEURER, MURE [609], geb./ged. (Dg) Kampen 17-5-1802/11-4-1824, overl. Kampen 8-4-1854, ondertr. [229] Kampen, tr. [229] Kampen 17-6-1819 RUTGER VOGEL [610], geb. Kamperveen 9-4-1794, boerenknegt, arbeider, zn. van Gerrit Jans Vogel [611] en Lubbegje Rutgers [612].
Op het moment van overlijden woont zij Oud­estraat wijk 4 nummer 346.

Uit dit huwelijk:
1. JAKOB VOGEL [1887], geb. Kampen 15-5-1841.
2. LUBBERTUS VOGEL [1888], geb. Kampen 28-7-1843.
3. PETRUS VOGEL [1891], geb. Kampen 25-3-1846, Dg.
Vr. TRIJNTJE MEURER, MURE [707], geb. Kampen 4-9-1803, overl. Kampen 9-3-1869, ondertr. [259] Kampen 2-1825, tr. [259] Kampen 3-2-1825 AALT JANS VAN DIJK [706], geb. Kampen 10-1799, ged. Kampen 2-10-1799, veehouder, daghuurder, overl. Kampen 23-9-1846, zn. van Jan Berends van Dijk [437] en Steventje Berends Jans [438], werkvrouw.
Op het moment van overlijden woont zij te Brunnepe wijk 5 nummer 107.
Uit dit huwelijk:
1. JANTJE MEURER, VAN DIJK [708], geb. Kampen 19-8-1822.
2. ..... MEURER [709], geb. Kampen 15-1-1825.
3. WILLEM MEURE [713], geb. Kampen 9-9-1820, overl. Kampen 24-4-1821.
Hij wordt geboren op de Kattenweerd.
Hij is overleden in het huis staande op het Eiland no. 43 bewoond door Jacob Meurer.
4. WILLEM VAN DIJK [377], geb. ca. 1845, volgt VIn.
5. PETER VAN DIJK [1867], geb. Kampen 16-10-1827, Dg.
6. ELSJEN VAN DIJK [1869], geb. Kampen 28-12-1829, Dg.
7. JAN VAN DIJK [364], geb. Kampen 1834, volgt VIp.

PIETER DANIËLS TEUNE, THEUNE [1165] x TRIJNTJE JACOBS POELMAN [1166]
Kampen -> Hoogkerk -> Leegkerk (Netherlands)

Vs. DANIËL PIETERS TEUNE [1169], geb. Leegkerk 12-11-1805, zager, koopman, visscher, scheepsjager, schipper, overl. Oostwold (gem. Leek) 13-10-1861, tr. [438] Boxtel 6-12-1834 (22) GERRITJE JANS (GRIETJE JANS) SCHOEP [1170], geb. Boxtel 11-6-1814, overl. Zuidhorn 12-12-1869 of 12-2-1869 volgens huwelijksbijlagen bij huwelijk van haar zoon Johannes Teune met Grietje Laninga, dr. van Jans Schoep [1171] en Theunisje Luttikhuizen [1172].
Uit dit huwelijk:
1. PIETER TEUNE [1173], geb. Boxtel 22-11-1835,  volgt VIq.
2. TEUNTJE TEUNE [1174], geb. Helmond ca. 1838, overl. voor 1846.
3. SWAANTJE TEUNE, THEUNE [1175], geb. Oostwold (gem. Leek) 23-9-1843, volgt VIr.
4. CATHERINA, TRIENTJE TEUNE [1176], geb. Oostwold (gem. Leek) 8-6-1841, volgt VIs.
5. TEUNTJE TEUNE [1177], geb. Oostwold (gem. Leek) 30-7-1846 of 1-8-1846 of 30-6-1846, overl. Hoogkerk 6-3-1881 of 7-3-1881, tr. [443] Ezinge 26-9-1874 ATE SCHUITEMA [1184], geb. Ezinge 7-3-1848, schipper.
6. JAN TEUNE [1178], geb. Leek 5-5-1849, volgt VIt.
7. ITE TEUNE [1179], geb. Leek 24-5-1852, volgt VIu.
8. JOHANNES, JOHN TEUNE [2476]; geboorteakte, geb. Hoogkerk 29-10-1857, volgt VIv.

PIETER DANIËLS TEUNE, THEUNE [1165] x (2) ANTJE MELIS [1168]
Hoogkerk (Netherlands)

Vt. MELIS TEUNE (THEUNE) [1814], geb. Hoogkerk 3-1-1821, oppasser te Groningen, overl. Groningen, tr. [707] Groningen 23-5-1867 ELISABETH DE RUIJTER [1815], geb. Groningen 28-12-1834, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
1. ANTJE CLASINA TEUNE (THEUNE) [1816], geb. Groningen 22-4-1868, overl. na 1920, tr. [708] 28-11-1895 GEERT WALLES [1817], overl. na 1920.
Vu. MATJE, MATTJE DANIËLS TEUNE, THEUNE [1211], geb. Hoogkerk ca. 1806, tr. [451] Hoogkerk 12-5-1832 (2) IZAAK JAKOBS LEUTSCHER [1210], geb. Hoogkerk ca. 1803, zn. van Jakob Leutscher [3357] en Jantje Thiessen [3358].
Uit dit huwelijk:
1. BARBERA LEUTSCHER [3353], geb. Hoogkerk 1835, tr. [1244] Hoogkerk 1-8-1861 (9) JANNES LEUTSCHER [3356], geb. Hoogkerk ca. 1836, zn. van Jakob Rudolfs Leutscher [3354] en Barber Jannes Leutscher [3355].
2. DANIËL LEUTSCHER [3351], geb. Hoogkerk 1837, tr. [1242] Hoogkerk 1-5-1862 (4) Antje DATEMA [3352], geb. Hoogemeeden.

JAN WIJNAND VAN REES [1020] x ALIDA TEUNE [1021]
Haarlem -> Zwolle (Netherlands)

Vv. JAN VAN REES [1331], geb. Haarlem 26-3-1799, ged.(Dg) 1818, reder op Hull, theehandelaar, overl. Zwolle 31-8-1855, tr. [519] Zwolle 1822 LUMINA (LUIMPJE, MIENTJE) ZUIDERBAAN [1335], geb. Blokzijl 24-6-1800, overl. Zwolle 1858.
Uit dit huwelijk:
1. JAN WIJNAND VAN REES [1332], geb. Zwolle 21-5-1826, Dg, koopman, theehandelaar, overl. Zwolle 3-6-1907, ondertr./tr.(1) [520] Zwolle 27-4/7-5-1851 DOROTHEA DOIJER [1333], geb. Zwolle 21-12-1829, Dg, overl. Zwolle 22-7-1868, dr. van Hendrik Thomaszoon Doijer [1607], Commis Provinciaal Bestuur van Overijssel, en Constantia Doijer [1606],
tr.(2) [521] Zwolle 4-11-1869 JOHANNA DOIJER [1334], geb. Zwolle 31-5-1839, Dg, overl. 1920.
2.MAGDALENA VAN REES [2740], geb. Zwolle 22-8-1830, tr. [1053] Zwolle 8-9-1853 ASSUERUS JOHANNES DOIJER [2739], geb. Zwolle 23-9-1824, Meester timmerman, architect, zn. van Hendrik Thomaszoon Doijer [1607], Commis Provinciaal Bestuur van Overijssel, en Constantia Doijer [1606].

click to go to other generation:
I-IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

For more information e-mail:

Back to the Herma Teune Home Page

Last changed: july 2009