Levensbeschrijving Christina Teune en Christaan Hansens Albag

voor 1736:
Ze moeten voor 1736 in Kamperveen gewoond hebben, daar de kinderen daar geboren zijn.

16-12-1736:
Grootburgers: Christiaan Albag, geboren in Zwitserland in 't Canton Bern, 2 kinderen: Fenneken, 5 jaar; Christiaan, 3 jaar, geboren te  Camperveen, weidende.

31-12-1737:
Christiaan Albach geeft aan een huis staande in de Buiten Nieuwstraat bij hem op de .... 1737 gekocht van Trijntjen Keisers voor f 305.

31-7-1739 (141v):
Transportakten : koopt hij met zijn vrouw een huis, erve en where aan de Buiten Nieuwstraat met een uitgang in de Hofstraat.

29-12-1741:
Transportakten: Christiaan Aelbach verkoopt een huis in de Buiten Nieuwstraat.

1-10-1744 (214v):
Transportakten: Christiaan Hansens Albag x gevolmachtigde van Christina Theune verkopen een huis, erve en where met stal daarachter Buiten
Nieuwstraat met een huisje achter voornoemde stal, uitkomende achter in de Hofstraat.