Stamreeks Herma Teune

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email


When we look at the names of the children of Hans Thönen and Cathrina Rychen, the parents of Hans Thönen must be:

Abraham THONEN [481], geb. Reutigen ca. 1636, tr. [171] Reutigen ca. 1661
Elsbeth ? [483], geb. ca. 1641.

Generatie I
Hans THÖNEN (TEUNEN) (DÖNEN) [48], geb. Reutigen 1661, Zg, boer, landlieden, overl. en begr. Kampen 20-10-1717, tr. [25] Frutigen 5-6-1684 Cathrina RYCHEN [461], geb. Frutigen 22-11-1663, ged.(Dg) Frutigen, overl. Kampen na 1748, dr. van Peter Petersen Rychen [458] en Catrina Willen [459].

Generatie II
Peter TEUNE [46], geb. Frutigen 1691, ged.(Zg) Frutigen 6-12-1691, overl. Kampen 1-1744, begr. Kampen 7-1-1744, tr. [24] ca. 1723
Elisabeth(Elsepeet)(Elsjen) GASSER (GASTER, KASSER) [47], geb. Kanton Bern ca. 1703, overl. Kampen 12-1788, begr. Kampen 27-12-1788, dr. van Hans Gasser [50], landman, en Barbara (Barber) Kuntschi(Kuntsi) (Gunzij) [51].

Generatie III
Peter Peterszn TEUNE [25], geb. Kamperveen ca. 1723, overl. Kampen 11-1795, begr. Kampen 24-11-1795, ondertr. [12] Kampen 30-12-1757, tr. [12] Kampen Elsien Abrahams BOER [26], geb. Sappemeer 3-1734, overl. Kampen na 1803, begr. Kampen, dr. van Abraham Hanses Boer, Baur [54] en Trijntje, Trinette Stähly, Stel, Stelje [55].

Generatie IV
Peter Peterszn TEUNE [21], geb. Kampen 2-11-1771, ged.(Dg) Kampen 1804, landman, overl./begr. Kampen 9/11-8-1832, ondertr. [10] Kamperveen 10-3-1796 Elsjen Jansen TEUNE [22], geb. Kamperveen 13-10-1776, ged.(Dg) Kampen 1804, veehoudster, landbouwster, overl./begr. Kampen 13/17-11-1840, dr. van Jan Teune [27], landman, en Annigjen Hansen Hupscher, Hupser [28].

Generatie V
Peter Peterszoon TEUNE [17], geb./ged.(Dg) Kampen 1-5-1814/23-3-1834, boerenknecht, landman,, overl./begr. Kampen 27-4/1-5-1873, tr.(1) [36] Kampen 31-10-1844 Wichertje SCHRIJVER [133], geb. 's Heerenbroek 26-8-1808, ged.(Nh) 4-9-1808, veehoudster, overl./begr. Kampen 25/31-1-1851, dr. van Jan Schrijver [134], veehouder, en Jacobjen Herms [135],
tr.(2) [9] Kampen 4-9-1851 Hermpjen Kornelia BOER [18], geb. Kampereiland 26-12-1823, Dg, veehoudster, landbouwster, overl. en begr. Kampen 18-7-1897, dr. van Cornelis Gerrits Boer [23], veehouder,landman,boerenknegt, en Hermpjen Jans van der Weerd [24].

Generatie VI
Gerrit Jan TEUNE [9], geb. Kampen 8-4-1858, landbouwer, boerenarbeider, overl. Kampen na 1939, begr. Kampen, tr. [5] Kampen 14-4-1887 Elizabeth BOERS [10], geb. Kampen 5-12-1862, overl. en begr. Kampen 23-3-1907, dr. van Willem Boers [19], arbeider, veehouder, en Elizabeth Broek [20].

Generatie VII
Peter TEUNE [5], geb. Kampen 18-5-1891, Nh, losarbeider, veehouder, overl./begr. Kampen 24/29-4-1974, tr. [3] Wilsum 30-9-1920 Harmpje FIX [6], geb. Wilsum 25-1-1899, Nh, overl./begr. Kampen 3/7-3-1977, dr. van Gerrit Fix [11], landbouwer, en Annigje Hageman [12].

Generatie VIII
Albert (Ab) TEUNE [3], geb. Kampen 14-9-1926, ged.(Nh) Kampen, timmerman, metselaar, tr. en tr.kerk(Nh) [2] Kampen 21-4-1955 Jantje Dekien VAN MARLE [4] geb. Kampen 20-4-1934, dr. van Stoffer van Marle [7], spijkerjongen, banketbakker, en Berendina Koster [8].

Generatie IX
Herma TEUNE [2], geb./ged.(Nh) Kampen 26-10/25-12-1960, systeembeheerster informatica.

 

For more information e-mail:

Back to the Herma Teune Home Page:
http://www.teunefamilytree/index.html