Stamreeks Erik Teune

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email


When we look at the names of the children of Hans Thönen and Cathrina Rychen, the parents of Hans Thönen must be:

Abraham THONEN [481], geb. Reutigen ca. 1636, tr. [171] Reutigen ca. 1661
Elsbeth ? [483], geb. ca. 1641.

Generatie I
Hans THÖNEN (TEUNEN) (DÖNEN) [48], geb. Reutigen 1661, Zg, boer, landlieden, overl. en begr. Kampen 20-10-1717, tr. [25] Frutigen 5-6-1684 Cathrina RYCHEN [461], geb. Frutigen 22-11-1663, ged.(Dg) Frutigen, overl. Kampen na 1748, dr. van Peter Petersen Rychen [458] en Catrina Willen [459].

Generatie II
Peter TEUNE [46], geb. Frutigen 1691, ged.(Zg) Frutigen 6-12-1691, overl. Kampen 1-1744, begr. Kampen 7-1-1744, tr. [24] ca. 1723
Elisabeth(Elsepeet)(Elsjen) GASSER (GASTER, KASSER) [47], geb. Kanton Bern ca. 1703, overl. Kampen 12-1788, begr. Kampen 27-12-1788, dr. van Hans Gasser [50], landman, en Barbara (Barber) Kuntschi(Kuntsi) (Gunzij) [51].

Generatie III
Peter Peterszn TEUNE [25], geb. Kamperveen ca. 1723, overl. Kampen 11-1795, begr. Kampen 24-11-1795, ondertr. [12] Kampen 30-12-1757, tr. [12] Kampen Elsien Abrahams BOER [26], geb. Sappemeer 3-1734, overl. Kampen na 1803, begr. Kampen, dr. van Abraham Hanses Boer, Baur [54] en Trijntje, Trinette Stähly, Stel, Stelje [55].

Generatie IV
Abraham TEUNE, TUENE [178], geb./ged.(Dg) Kampen 5-4-1775/3-4-1808, koopman,  winkelier, grutter, overl./begr. Kampen 8/12-1-1858, ondertr. [52] Kampen, tr. [52] Kampen 25-9-1801 Annegien Michiels SCHABELS [179], geb./ged.(Dg) Muntendam/Kampen 28-3-1782/3-4-1808, overl./begr. Kampen 9/13-3-1866, dr. van Michiel Christiaan Schabels [180] en Niesjen Janszn [181].

Generatie V
Peter Abrahamszoon TEUNE [183], geb./ged.(Dg) Kampen 26-6-1807/27-3-1825, gruttersknecht, winkelier,, overl./begr. Kampen 17/20-4-1876, ondertr./tr. [54] Kampen 11/22-8-1839 Geertruida VAN DEN BERG [190], geb. Kampen 28-2-1812, Nh, overl./begr. Kampen 18/22-3-1899, dr. van Jan van den Berg [443], wever, en Everdina van Dijk [444].

Generatie VI
Lammert Peterszn TEUNE [204], geb./ged.(Dg) Kampen 2-4-1851/10-3-1872, koetsier,huisschilder,arbeider, overl./begr. Velsen/Kampen 25/27-7-1921, tr. [146] Kampen 31-5-1877 Julia Caroline Wilhelmina JAEGER [391], geb. Aurich (Pruissen) 14-11-1854, El, had een officierenpension, overl. Kampen 4-1929, begr. Kampen 17-4-1929, dr. van Albert Hugo Jaeger [1152], lithographen, photograaf, en Frauke Caroline Hagen [1153].

Generatie VII
Herman Karel Lammertzn TEUNE [1320], geb./ged.(Dg) Kampen 8-12-1884/27-3-1904, kleermaker, tr. [516] Zwolle 30-9-1909 Alberta Maria VAN DEN BERG [1321], geb. Zwolle 4-6-1888, Nh, dienstbode, huishoudster, overl. Deventer 14-5-1967, dr. van Cornelis van den Berg [2595], besteller, en Jennigje Westerhof [2596].

Generatie VIII
Lammert TEUNE [1322], geb. Zwolle 20-3-1910, Dg, overl. 1986,
tr.(2) [947]  Trijntje KOEN [2430], geb. 8-6-1921.

Generatie IX
Erik TEUNE [2431], geb. Amsterdam 2-3-1950, tr. [969] Marilyn (Mayen) TOLEDO TADO [2492], geb. 1955.