Stamreeks Edward Teune

I, II, III, IV, V ...  = Generations, Generationen, Generaties
[Number]            = Genealogyprogrammnumber, Genealogieprogramnummer, Genealogieprogrammanummer
geb.                      = born, geboren
ged.                      = baptised, getauft, gedoopt
overl.                   = died, gestorben, overleden
begr.                    = burried, beerdigt, begraven
tr.                         = married, geheiratet, getrouwd
Uit dit huwelijk = children born after this marriage, Kinder geboren nach der Heirat, kinderen uit dit huwelijk geboren
Homepagename = Homepage
........@................ = Email


When we look at the names of the children of Hans Thönen and Cathrina Rychen, the parents of Hans Thönen must be:

Abraham THONEN [481], geb. Reutigen ca. 1636, tr. [171] Reutigen ca. 1661 Elsbeth ? [483], geb. ca. 1641.

Generatie I
Hans THÖNEN (TEUNEN) (DÖNEN) [48], geb. Reutigen 1661, Zg, boer, landlieden, overl. en begr. Kampen 20-10-1717, tr. [25] Frutigen 5-6-1684 Cathrina RYCHEN [461], geb. Frutigen 22-11-1663, ged.(Dg) Frutigen, overl. Kampen na 1748, dr. van Peter Petersen Rychen [458] en Catrina Willen [459].

Generatie II
Peter TEUNE [46], geb. Frutigen 1691, ged.(Zg) Frutigen 6-12-1691, overl. Kampen 1-1744, begr. Kampen 7-1-1744, tr. [24] ca. 1723
Elisabeth(Elsepeet)(Elsjen) GASSER (GASTER, KASSER) [47], geb. Kanton Bern ca. 1703, overl. Kampen 12-1788, begr. Kampen 27-12-1788, dr. van Hans Gasser [50], landman, en Barbara (Barber) Kuntschi(Kuntsi) (Gunzij) [51].

Generatie III
Daniël Petersen (Pieters) TEUNE (THEUNE) [232], geb. Haatland tussen 1732 en 1744, boer, overl. Kampen 10-1795, begr. Kampen 29-10-1795, ondertr. [101] Kampen 27-8-1773, tr. [101] Kampen Magdalena Daniëls, Mattien, RYGEN, RIEGEN, RIEKENS [241], geb. Kampen ca. 1753, landbouwster, naaister, overl. Kampen 6-2-1826, dr. van Daniël Martens Richen, Rygen [238] en Annigje Christiaans Stutsman, Stotsman [239].

Generatie IV
Pieter Daniëls TEUNE, THEUNE [1165], geb. Kampen 13-4-1777, kapper, landbouwer overl. Groningen 24-2-1857,
ondertr.(1) [436] Hoogkerk 30-5-1803 Trijntje Jacobs POELMAN [1166], geb. ca. 1767, overl. Leegkerk 10-9-1816,
tr.(2) [437] Hoogkerk 12-12-1818 Antje MELIS [1168].

Generatie V
Daniël Pieters TEUNE [1169], geb. Leegkerk 12-11-1805, zager, koopman, visscher, overl. Oostwold (gem. Leek) 13-10-1861, tr. [438] Boxtel 6-12-1834 Gerritje Jans (Grietje Jans) SCHOEP [1170], geb. Boxtel 11-6-1814, overl. Zuidhorn 12-12-1869, dr. van Jans Schoep [1171] en Theunisje Luttikhuizen [1172].

Generatie VI
Johannes, John TEUNE [2476], geb. Hoogkerk 29-10-1857, dagloner, overl. Chicago 1927, begr. 1927, tr. [966] Bedum 19-12-1885 Grietje (Grace) LANENGA (LANINGA) [2477], geb. Bedum 29-10-1865, dienstmeid, overl. Chicago 1947, begr. 1947, dr. van Pieter Lanenga, Laninga [2875] en Tetje TenBoer [2876].

Generatie VII
Edward TEUNE [2484], geb. Bedum 27-3-1892, overl. Hamilton, Allegan 8-1968, tr. [1018] Helen, Ike of Ilse BULTHUIS [2661].

Generatie VIII
Garret TEUNE [2673],
tr.(1) [1064] Rose HELMUS [2815], overl. 1988,
tr.(2) [1025] 1995 Rita LABEDZ [2676].

Generatie IX
Edward TEUNE [2674], geb. 11-4-1962, teacher, tr. [1026] Lopburi 23-4-1993
Ratana, Oi LOHJINDA [2677], geb. 26-4-1964.